لشکرکشي صالح براي کشتار مردم يمن

شنبه 6 فروردين 1390 - 10:11

نماينده پارلمان يمن اقدام عبدالله صالح در فراخواني نيروهاي امنيتي و گروه هاي مسلح از نقاط مختلف اين کشور را لشکرکشي براي کشتار مردم يمن عنوان کرد."شوقي عبدالرقيب القاضي" در گفت و گو با شبکه العالم، سخنراني اخير عبدالله صالح ديکتاتور يمن را تحريک آميز و خطرناک توصيف کرد و گفت: تظاهرات تا سرنگوني رژيم علي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن همچنان ادامه خواهد داشت و اظهارات و تهديدهاي وي تأثيري بر تظاهرکنندگان و معترضان نخواهد گذاشت .

نماينده پارلمان يمن اقدام عبدالله صالح در فراخواني نيروهاي امنيتي و گروه هاي مسلح از نقاط مختلف اين کشور را لشکرکشي براي کشتار مردم يمن عنوان کرد."شوقي عبدالرقيب القاضي" در گفت و گو با شبکه العالم، سخنراني اخير عبدالله صالح ديکتاتور يمن را تحريک آميز و خطرناک توصيف کرد و گفت: تظاهرات تا سرنگوني رژيم علي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن همچنان ادامه خواهد داشت و اظهارات و تهديدهاي وي تأثيري بر تظاهرکنندگان و معترضان نخواهد گذاشت .وي افزود: عبدالله صالح در سخنراني اخير خود آشکارا دستگاه هاي امنيتي را به انجام وظايف خود فراخواند، که اين امر تهديدي براي مردم و معترضان به شمار مي آيد.القاضي تاکيد کرد: رژيم عبدالله صالح همچنين گروه هاي مسلح را از مناطق مختلف يمن وارد صنعاء مي کند، که به گفته ناظران اين اقدام رژيم نوعي لشکرکشي براي کشتار مردم است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها