رژيم بحرين همه آزاد شده ها را دوباره دستگير کرد

دوشنبه 15 فروردين 1390 - 14:27

عضو ارشد جنبش احرار بحرين اعلام کرد که رژيم حاکم همه کساني را که طي يک ماه گذشته آزاد کرده بود دوباره بازداشت و زنداني کرده است.سعيد الشهابي دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از بازداشت صدها شهروند بحريني که يک ماه پيش آزاد شده بودند؛ خبر داد.وي گفت: سياست بازداشت و شکنجه همواره در بحرين اجرا مي شود و فقط مدت کوتاهي آن هم در اثر فشارهاي مردم متوقف شده بود.ملت هاي عرب گرفتار توطئه هاي آمريکا و عربستان

عضو ارشد جنبش احرار بحرين اعلام کرد که رژيم حاکم همه کساني را که طي يک ماه گذشته آزاد کرده بود دوباره بازداشت و زنداني کرده است.سعيد الشهابي دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از بازداشت صدها شهروند بحريني که يک ماه پيش آزاد شده بودند؛ خبر داد.وي گفت: سياست بازداشت و شکنجه همواره در بحرين اجرا مي شود و فقط مدت کوتاهي آن هم در اثر فشارهاي مردم متوقف شده بود.ملت هاي عرب گرفتار توطئه هاي آمريکا و عربستاناين مسوول ارشد جنبش احرار بحرين اظهار داشت: وضعيت بحرين هيچ فرقي با اوضاع ديگر کشورهاي عربي مانند ليبي و يمن ندارد و ملل عرب از جمله مردم بحرين، ليبي، يمن ، اردن و مصر امروز گرفتار توطئه هاي عربستان و آمريکا هستند.الشهابي تصريح کرد: شهيد "حسن جاسم مکي" که وزارت کشور بحرين مدعي دست نداشتن نيروهاي خود در شهادت وي است طبق مدارک و تصاوير موجود زير شکنجه شديد نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده است.وي افزود: شهادت حسن جاسم مکي جنايتي ضدبشري است که پادشاه بحرين و خانواده اش بايد در دادگاه بين المللي جوابگوي اين جنايت باشند .الشهابي گفت: توقيف روزنامه الوسط نيز نشان مي دهد که سياست قلع و قمع رژيم شامل همه مردم بحرين خصوصاً شيعيان است.سرکوب ملت بحرين توسط آل سعود ادامه داردعضو ارشد جنبش احرار بحرين اعلام کرد که نيروهاي حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين و نيروهاي اشغالگر آل سعود همچنان به سرکوب، بازداشت و شکنجه مردم بحرين ادامه مي دهند.وي خاطرنشان کرد: رژيم بحرين با وجود استقرار تانک ها و نيروهاي امنيتي در مناطق مختلف اين کشور هرگز روي امنيت و آرامش را به خود نخواهد ديد چون مردم از مطالبات قانوني خود دست نخواهند کشيد.الشهابي گفت: وضعيت بحرين با وجود چنين رژيمي که قطعاً سرنگون خواهد شد ، هرگز به حالت عادي بازنخواهد گشت و ادعاي عادي شدن وضعيت بحرين که رژيم حاکم از آن دم مي زند ، چيزي جز فريب و نيرنگ نيست.وي افزود: وضعيت بحرين زماني عادي خواهد شد که رژيم حاکم مطالبات مردم را برآورده کند و مردم از همه لحاظ احساس امنيت کنند در حالي که هيچ امنيتي در بحرين برقرار نيست.الشهابي گفت: آنچه در بحرين ديده مي شود تانک ها و ادوات نظامي است و اين که در راستاي مقابله با مردم شهرها چهره نظامي و وضعيت جنگي به خود گرفته است و وضعيت به هيچ وجه عادي نيست.وي افزود: وضعيت بحرين با وجود استقرار تسليحات نظامي در شهر، وجود نيروهاي اشغالگر و حاکميت نظام موروثي مستبد، به حال عادي بازنخوهد گشت.الشهابي خاطرنشان کرد: مردم بحرين از درخواست هاي به حق خود دست نخواهند کشيد هر چند که براي عملي شدن آن زمان زيادي به طول بيانجامد.عضو ارشد جنبش احرار بحرين گفت: دو گروه در بحرين مقابل يکديگر قرار گرفته اند يک گروه خواستار آزادي و گروهي ديگر خواهان اشغالگري و به بردگي گرفتن ملت بحرين هستند.وي تصريح کرد: اگر گروه دوم بر گروه اول پيروز شود همه ارزش هاي انساني را ناديده خواهد گرفت و کشور براي هميشه به قهقرا خواهد رفت.الشهابي گفت: اعتراضات و انقلاب کنوني مردم بحرين از ميدان لؤلؤه آغاز نشده است بلکه ريشه در سال ها مجاهدت و پايداري مردم دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها