بازداشت دستکم 600 نفر در بحرين

دوشنبه 15 فروردين 1390 - 18:31

مسوول اطلاع رساني مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به تداوم بازداشت ها گفت: تاکنون دستکم 600 نفر در اين کشور بازداشت شده اند.يوسف المحافظه روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت : حملات نيروهاي امنيتي به مساجد و مجالس ترحيم هر روز ادامه دارد.وي گفت : رژيم حاکم درصدد است اعتراضات و انقلاب مردم بحرين را به قضيه اي فرقه اي تبديل کند.مسوول اطلاع رساني مرکز حقوق بشر بحرين خاطرنشان کرد: رژيم حاکم درپي انتقام از همه متحصنين در ميدان اللؤلؤه و همه انجمن هاي حقوق بشر است که مردم را به اعتصاب ها فراخوانده اند.

مسوول اطلاع رساني مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به تداوم بازداشت ها گفت: تاکنون دستکم 600 نفر در اين کشور بازداشت شده اند.يوسف المحافظه روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت : حملات نيروهاي امنيتي به مساجد و مجالس ترحيم هر روز ادامه دارد.وي گفت : رژيم حاکم درصدد است اعتراضات و انقلاب مردم بحرين را به قضيه اي فرقه اي تبديل کند.مسوول اطلاع رساني مرکز حقوق بشر بحرين خاطرنشان کرد: رژيم حاکم درپي انتقام از همه متحصنين در ميدان اللؤلؤه و همه انجمن هاي حقوق بشر است که مردم را به اعتصاب ها فراخوانده اند.المحافظه افزود:آنچه امروز در بحرين مي گذرد انتقام گيري ، قطع روزي مردم و اخراج از محل کار و به عبارتي ديگر جنگ همه جانبه با متحصنين در ميدان اللؤلؤه و تظاهرکنندگان است.وي با اشاره به نبود هيچگونه رسانه مستقل در بحرين گفت : به رغم اين مساله ما با کمک انجمن هاي حقوق بشر و رسانه هاي خارجي موجود در بحرين و سازمان هاي بين المللي مقامات منامه را شديداً زير فشار خواهيم گذاشت.المحافظه اظهار داشت: بسياري از سازمان هاي حقوق بشر خواستار تحقيق درباره کشتارهاي اخير در بحرين شده اند با اين حال مردم آزادي خواه بحرين از ملت هاي جهان مي خواهند حامي و پشتيبان آنان باشند.مسوول اطلاع رساني مرکز حقوق بشر بحرين افزود: جامعه جهاني ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آمريکا وقايع بحرين را ناديده مي گيرند و با مساله اين کشور دوگانه برخورد مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها