انتقاد سياستمدار بحريني ازموضع مدعيان دفاع ازحقوق ملتها

پنج‌شنبه 18 فروردين 1390 - 16:43

يک سياستمدار بحريني از برخورد دوگانه نهادهاي بين المللي مدعي دفاع از حقوق ملت هاي جهان بشدت انتقاد کرد و گفت که موضعگيري اين نهادها درقبال تحولات بحرين نشان داد که آنها هيچ اعتنايي به مطالبات مشروع ملت بحرين ندارند. "راشد الراشد" روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم افزود: حوادث و رويدادهاي بحرين نشان داد که بسياري از سازمان هاي بين المللي مدعي دفاع از حقوق ملت هاي جهان، با مسائل و تحولات جهاني برخورد دوگانه دارند زيرا آنها هيچ اعتنايي به نهضت مردم بحرين که بدنبال تغيير نظام سياسي خود هستند، نمي کنند. وي خاطرنشان کرد: وقايع بحرين همچنين ثابت کرد که حکومت بحرين، مردمي و

يک سياستمدار بحريني از برخورد دوگانه نهادهاي بين المللي مدعي دفاع از حقوق ملت هاي جهان بشدت انتقاد کرد و گفت که موضعگيري اين نهادها درقبال تحولات بحرين نشان داد که آنها هيچ اعتنايي به مطالبات مشروع ملت بحرين ندارند. "راشد الراشد" روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم افزود: حوادث و رويدادهاي بحرين نشان داد که بسياري از سازمان هاي بين المللي مدعي دفاع از حقوق ملت هاي جهان، با مسائل و تحولات جهاني برخورد دوگانه دارند زيرا آنها هيچ اعتنايي به نهضت مردم بحرين که بدنبال تغيير نظام سياسي خود هستند، نمي کنند. وي خاطرنشان کرد: وقايع بحرين همچنين ثابت کرد که حکومت بحرين، مردمي و دلسوز مردم نيست و ورود نيروهاي نظامي خارجي به بحرين براي سرکوب تظاهرکنندگان و مردم بي دفاع مؤيد اين مدعاست. اين سياستمدار بحريني با اشاره به سرکوبگري رژيم بحرين تصريح کرد: رژيم بحرين در توسل به زور و خشونت از جمله استفاده از گلوله هاي جنگي وهواپيماهاي "آپاچي" براي سرکوب مردم حتي در خانه هاي آنها حد و مرزي نمي شناسد . الراشد، "بحران سياسي بحرين را بحراني قديمي" توصيف کرد و گفت: مخالفان دير زماني است که مي خواهند وضعيت بحرين را در راستاي خواست مردم تغيير دهند اما رژيم حاکم نمي خواهد هيچ امتيازي به آنها بدهد. اين سياستمدار بحريني افزود: مردم بحرين با توجه به گسترش دامنه سرکوبگري به اين باور رسيده اند که چاره اي به جز تغيير نظام سياسي ندارند. الراشد تاکيد کرد: مردم بحرين با وجود تداوم سرکوبگري عليه آنها روحيه بالايي دارند و اعتراضات و تظاهرات همچنان ادامه دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها