شمار بازداشت شدگان بحريني ازمرز هزار نفر گذشت

يکشنبه 4 ارديبهشت 1390 - 17:58

رييس مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به بازداشت گسترده پزشکان، پرستاران، زخميان، وکلا، روزنامه نگاران در بحرين اعلام کرد که تعداد بازداشت شدگان از مرز هزار نفر فراتر رفته است. نبيل رجب روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم ادعاهاي رژيم بحرين مبني بر انجام فعاليت هاي سياسي در بيمارستان هاي اين کشور را رد کرد و از اقدام رژيم حاکم در بازداشت گسترده اقشار مردم اين کشور از جمله پزشکان، پرستاران، زخميان، وکلا، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر به شدت انتقاد کرد. وي با بيان اين که جنايت رژيم بحرين فراموش شدني نيست؛ تاکيد کرد که مردم بحرين خواستار حقوق دموک

رييس مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به بازداشت گسترده پزشکان، پرستاران، زخميان، وکلا، روزنامه نگاران در بحرين اعلام کرد که تعداد بازداشت شدگان از مرز هزار نفر فراتر رفته است. نبيل رجب روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم ادعاهاي رژيم بحرين مبني بر انجام فعاليت هاي سياسي در بيمارستان هاي اين کشور را رد کرد و از اقدام رژيم حاکم در بازداشت گسترده اقشار مردم اين کشور از جمله پزشکان، پرستاران، زخميان، وکلا، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر به شدت انتقاد کرد. وي با بيان اين که جنايت رژيم بحرين فراموش شدني نيست؛ تاکيد کرد که مردم بحرين خواستار حقوق دموکراتيک و سياسي از جمله تشکيل دولتي منتخب، تدوين قانون اساسي و پايان دادن به فساد گسترده درکشور هستند که رژيم حاکم در آن دست دارد. رييس مرکز حقوق بشر بحرين گفت: آل خليفه جنگ تمام عياري را عليه اکثريت مردم بحرين آغاز کرده است. وي همچنين از سکوت معنادار منطقه اي و بين المللي در قبال جنايتگري و نقض گسترده حقوق بشر در بحرين انتقاد کرد. رجب تاکيد کرد: اگرچه سازمان هاي مردمي محلي، منطقه اي و بين المللي نقض هاي حقوق بشري در بحرين را محکوم کرده اند اما حجم جنايتگري به قدري گسترده است که از توانايي هاي اين مؤسسات براي مهار آن خارج است. وي گفت: اين اولين بار است که يک حاکم عرب در منطقه اقدام به تخريب مساجد و روستاها مي کند و مناطق شيعه نشين را هدف قرار مي دهد. رجب پرسيد: چگونه يک رژيم مي تواند بر ملتي حکومت کند در حالي که مساجد آنها را تخريب مي کند، فرزندان آنها را مي کشد، بر خانه هاي آنها يورش مي برد و دارايي آنها را سرقت و غارت مي کند؟ وي گفت: بين رژيم حاکم و ملت بحرين شکافي عظيمي وجود دارد که هيچ چيز آنرا پر نمي کند. رييس مرکز حقوق بشر بحرين از سکوت منطقه اي و بين المللي در قبال رويدادهاي بحرين از قبيل نقض حقوق شيعيان و حمله گسترده عليه آنها که تنها به دليل مطالبه حقوق مشروع و قانوني شان صورت مي گيرد؛ انتقاد کرد. رجب با رد ادعاي رژيم حاکم مبني بر اين که مراکز بهداشتي و پزشکي بحرين فعاليت هاي سياسي انجام مي دهند؛ تصريح کرد: سازمان هاي حقوق بشر بين المللي اين مساله را کاملا رد و تکذيب کرده اند. وي رسانه هاي رسمي بحرين را به دروغ پردازي، فريبکاري و سياه نمايي متهم کرد. رييس مرکز حقوق بشر بحرين همچنين گفت: مقامات بحرين اقدام به شکنجه پزشکان، مشاوران پزشکي در زندان ها و بازداشت زخميان بر روي تخت بيمارستان ها مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها