راي عدم اعتماد دوباره پارلمان افغانستان به کابينه کرزاي

شنبه 26 دی 1388 - 19:43

نمايندگان پارلمان افغانستان بار ديگر صلاحيت بيش از نيمي از نامزدهاي پيشنهادي حامد کرزاي رييس جمهوري اين کشور براي تصدي پست هاي وزارت را رد کردند. به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از کابل پايتخت افغانستان، در اين راي گيري 223 نماينده پارلمان صلاحيت ده نفر از 17 نامزد پيشنهادي را رد کرده و فقط هفت نفر را تاييد کردند. نمايندگان پارلمان افغانستان روز دوم ژانويه صلاحيت 17 نفر از 24 نامزد پيشنهادي کرزاي را براي کابينه رد کرده بودند. در همين حال برخي از نمايندگان افغاني با انتقاد از عملکرد پارلمان به دليل ندادن راي اعتماد به اکثر وزراي پيشنهادي کرزاي، اظهار داشتند که پارلمان به کساني که برنامه هاي خود را به درستي مطرح نکردند راي اعتماد داده اما از تاييد اکثر وزراي کارآمد خود داري کرده است. حامد کرزي رييس جمهور افغانستان از اينکه پارلمان با اکثر وزراي پيشنهاديش مخالفت کرد ، ابراز تاسف کرد و اين درحالي است که دو هفته پيش دو سوم فهرستي که ارايه کرده بود نيز رد شده بود. "داوود سلطان زوي" نماينده پارلمان افغانستان در گفت وگو با العالم اظهار داشت: کساني که برنامه هاي خود را به خوبي مطرح کردند و مي بايست از راي اعتماد مجلس برخوردار مي شدند در کسب راي اعتماد ناکام ماندند و اين درحالي است که برخي به رغم عدم توانايي از راي اعتماد پارلمان برخوردار شدند. "زلماي رسول" وزير خارجه و "حبيب الله غالب" وزير دادگستري از جمله 7 وزير کابينه کرزاي هستند که توانستند امروز از مجلس راي اعتماد بگيرند. سردار "رحمان اوغلي" نماينده مخالف در پارلمان افغانستان نيز به العالم گفت: حامد کرزاي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به همراه هم پيمانانش بازي سياسي خطرناکي را آغاز کرد به گونه اي که پارلمان را به اتخاذ اقداماتي مبتني بر طائفي گري و حتي مذهبي کشاند. به گزارش خبرنگار العالم، از ميان 10 تن از وزراي پيشنهادي حامد کرزاي که موفق به اخذ راي اعتماد پارلمان نشدند وزراي آموزش عالي، زن ، تجارت ، امور قبايل و مرزها، امور پناهندگان و ارتباطات قرار دارند که اين امر ضربه محکمي براي ائتلاف هاي انتخاباتي کرزاي به شمار مي رود. 23/12/1

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها