مسلمانان انگليس مانع نفوذ نژادپرستان به مسجد شدند

شنبه 21 شهريور 1388 - 18:27

لندن - خبرنگار العالم - مسلمانان منطقه هارو واقع در شمال غربي لندن در ميان تدابير امنيتي شديد راه هاي نفوذ به مسجد منطقه را بستند، تا مانع از دستيابي افرادي از يک گروه راستگرا و تندرو و معاند اسلام بنام "ليگ دفاع انگليس و منع گسترش اسلام در اروپا" به مسجد گردند. اين گروه پس از شکست در محقق ساختن نقشه خود مبني بر دستيابي به مسجد و بعنوان اقدامي در جهت رد احداث يک مرکز اسلامي بزرگ دست به اين اقدام زدند. يکي از افراد حاضر در اين تجمع در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: "برخي از افراد به طور کلي خواستار ساخته نشدن يا عدم توسعه مساجد در لندن هستند. اکنون همه مسلمانان بصورت يکپارچه بر عليه اين افکار و جريانات گمراه گرد هم آمده اند." در اين گردهمايي وسيع که افراد مختلف از نژادهاي متفاوت در آن شرکت داشتند، افراد با سردادن شعارهايي مخالفت خود را نسبت به عقايد نژادپرستانه اعلام کردند و حمايت خود را نسبت به همسايگان مسلمان خود اعلام کردند. ريچارد ترنر سخنگوي جنبش ضد نژادپرستي در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار کرد: "اين نوعي کندذهني است که کسي از اسلام انتقاد کند درحالي که چيزي از آن نمي داند." برخي از حقوقدانان و مسئولين منطقه هارو سوءاستفاده ازعقايد سياسي تندرو و بهانه قرار دادن دين در جهت ايجاد اغتشاش و ناآرامي را محکوم کردند. بيل استيونسون رئيس گروه پارلماني حزب کارگران منطقه هارو تصريح کرد: "من دليل حضور اين افراد را در هارو در جهت ايجاد دشمني و ناآرامي مي دانم. ما با تمام نيرو در برابر آنان مي ايستيم و اجازه نخواهيم داد که همبستگي جامعه ما را خدشه دارد کنند، جامعه اي که به کثرت گرايي خود افتخار مي کند و جايي براي نژادپرستي در آن وجود ندارد." کريس نينهام نويسنده و ژورناليست انگليسي نيز اظهار کرد: :"اين يک موضع گيري نابخردانه اي است. نازي ها يک حزب تشکيل دادند و دولت، سياستمداران و رسانه ها مسئول ترويج بيزاري از اسلام شدند. بايد با فاشيسم و نژادپرستي مقابله کرد و نبايد اجازه داد که مسلمانان قرباني مساله توجيه شرکت در جنگ بر عليه تروريسم گردند." صد و پنجاه تن از مسئولين نامه اي را امضا نمودند که قرار است در روزنامه هاي انگليس به چاپ برسد. اين نامه بر وحدت فرزندان منطقه تاکيد مي کند و دعوت به تفرقه و نژادپرستي و افراط گرايي را رد مي کند. پيروزي فرزندان جامعه مسلمان در برابر تلاشهايي که براي اهانت به مساجد توسط گروه هاي افراطي و نژادپرستي صورت مي گيرد، از جانب جهت هاي مختلف انگليسي مورد حمايت قرار گرفت. عزه الزفتاوي - خبرنگار العالم - لندن

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها