اقدامات اشغالگران در قدس جنايت ضد بشريت است

چهارشنبه 22 مهر 1388 - 06:41

مغرب- رباط- خبرنگار العالم - کميته اجرايي اتحاديه پارلماني عربي در سومين نشست دوره اي خود در شهر "رباط" با محکوم کردن حملات اسرائيل به شهروندان فلسطيني در شهر قدس، در بيانيه پاياني خود تلاش ها براي آسيب رساندن به نشانه ها و آثار اسلامي اين شهر را جنايت ضد بشريت دانست و بر ضرورت مجازات عاملان آن تاکيد کرد. "عبدالرووف محمود العلمي" دبيرکل شوراي ملي فلسطين گفت: "دشمن صهيونيستي تلاش مي کند که شهر ديگري را در زير شهر قدس احداث کند". "نور الدين بوشکوج" دبيرکل اتحاديه پارلماني عربي گفت: "هرانساني فقط مي تواند آنچه را در قدس شريف روي مي دهد، جنايتي بزرگ و جنايت ضد بشري و جنايت جنگي توصيف کند". محاصره تحميلي عليه نوار غزه هرچند موضوع مورد اختلاف بين برخي هيئت هاي شرکت کننده در نشست با هيئت مصري بود و اين هيئت از ديدگاه کشورش درباره بستن گذرگاه رفح دفاع کرد، اما اين امر مانع از آن نشد که کميته مرکزي اتحاديه پارلماني عربي در بيانيه پاياني خود سياست گرسنه نگه داشتن و مرگ تدريجي عليه مردم نوار غزه را محکوم نکند. "مصطفي المنصوري" رئيس مجلس نمايندگان مغرب گفت: اتحاديه پارلمان عربي ساکت و دست بسته نخواهند ماند و بايد مسئوليت کامل خود را در سطح جهان عرب و اسلام و خارج از آن بويژه سازمان هاي بين المللي برعهده بگيرد تا صداي برادران فلسطيني را به گوش جهانيان برساند. علاوه بر درخواست براي آزادي همه اسيران فلسطيني و در صدر آنها نمايندگان پارلمان، بيانيه پاياني نشست کميته مرکزي اتحاديه پارلماني عربي بر ضرورت خروج اشغالگران آمريکايي از عراق تاکيد کرد و بدور از مسائل سياسي، کميته اجرايي تعديل منشور داخلي اتحاديه پارلماني عربي را نيز تصويب کرد. "مصطفي المنصوري" رئيس مجلس نمايندگان مغرب گفت: تعديلات به فعاليت اتحاديه پارلماني عربي تحرک و پويايي و سهولت بيشتري در تصميم گيري مي بخشد. همچنين در نشست رباط با تشکيل هسته ويژه اي براي مهار پيامدهاي بحران اقتصادي جهان بر سرمايه ها و بازارهاي عربي توافق شد. تقويت نقش اتحاديه پارلماني عربي براي دفاع از مسائل ملت هاي عرب و صدر آن مسئله فلسطين نتايج نشست رباط بود که در جريان آن تصميم گرفته شد تا يک گروه پارلماني عربي براي فعاليت در سطوح مختلف به منظور مطرح کردن اوضاع نوار غزه در نشست آينده اتحاديه پارلماني بين المللي درپايان ماه جاري ميلادي در ژنو تشکيل شود. نورالدين اوجار- خبرنگار العالم - رباط

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها