هر راي مردم عراق، تيري برقلب تروريست ها و حاميان آنها

يکشنبه 16 اسفند 1388 - 10:46

عضو مجلس نمايندگان عراق، انتخابات کنوني پارلمان اين کشور را با توجه به اقدامات بسياري طرف ها براي ضربه زدن به روند سياسي عراق و جلوگيري از موفقيت برگزاري اين انتخابات، مهم و اساسي توصيف کرد. " حاجم الحسني " روز يکشنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم ، با بيان اينکه تروريست ها در رسيدن به اهداف خود مبني بر به عقب بازگرداندن عراق ناکام مانده اند، اظهار داشت: هر راي مردم عراق به منزله تيري است که برقلب تروريست ها فرود مي آيد، آنهايي که درصدد هستند با شليک راکت و خمپاره از برگزاري موفق انتخابات پارلماني عراق جلوگيري کنند. وي هدف از حملات تروريست ها را ايجاد رعب و وحشت درميان مردم به منظور جلوگيري از مشارکت آنها در انتخابات پارلماني عراق و بازگرداندن عراق به زمان رژيم بعثي صدام دانست و تاکيد کرد که آنها هرگز نخواهند توانست به اين هدف برسند. عضو مجلس نمايندگان عراق با بيان اينکه در مسير روند سياسي عراق ، مشکلات و موانع بسياري بوده است ، گفت: عليرغم وجود مشکلات زياد در روند سياسي عراق ، بايد در اين روند پيشرفت هايي صورت مي گرفت". وي به عدم صلاحيت برخي از موسسات عراقي و کوتاهي دولت در برخي از زمينه ها اشاره کرد و گفت که اين مساله فقط به يک طرف ختم نمي شود بلکه همه طرف هاي شرکت کننده درقدرت را در برمي گيرد. الحسني انتخابات کنوني عراق را در تاريخ اين کشور ، اساسي و مهم دانست و گفت که بسياري از طرف ها همه توانايي خود را براي ضربه زدن به برخي از گروه هاي سياسي به کار گرفته اند و برخي از کشورهاي منطقه نيز از آنها دراين زمينه حمايت کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها