ابراز انزجار مردم مصر از آمريکا واسراييل

سه شنبه 12 بهمن 1389 - 08:32

کميته هاي مردمي مصر با ابراز انزجار از آمريکا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان کردند که نظام مصر از زمان برگزاري تظاهرات عمومي بسياري از مردم را با سلاح هاي آمريکايي و رژيم صهيونيستي به شهادت رسانده است.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از قاهره، تظاهر کنندگان مصري با رد مداخله مقامات آمريکايي در خصوص انقلاب مصر تاکيد دارند که اين انقلاب متعلق به مردم است و اين ملت مصر هستند که در باره سرنوشت خود تصميم مي گيرند.

کميته هاي مردمي مصر با ابراز انزجار از آمريکا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان کردند که نظام مصر از زمان برگزاري تظاهرات عمومي بسياري از مردم را با سلاح هاي آمريکايي و رژيم صهيونيستي به شهادت رسانده است.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از قاهره، تظاهر کنندگان مصري با رد مداخله مقامات آمريکايي در خصوص انقلاب مصر تاکيد دارند که اين انقلاب متعلق به مردم است و اين ملت مصر هستند که در باره سرنوشت خود تصميم مي گيرند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها