شعار " مبارک را نمي خواهيم" در فضاي مصر طنين انداز شد

جمعه 15 بهمن 1389 - 08:31

امروز جمعه و همزمان با " روز رفتن مبارک" ، شعار يکپارچه مردم مصر، " مبارک را نمي خواهيم " در فضاي قاهره و ديگر شهرهاي اين کشور طنين انداز شد. گزارش خبرنگاران العالم از شهرهاي مختلف مصر حاکي است که مردم مصر برغم سخنان تهديد آميز مقامات رژيم مبارک و حملات سازماندهي شده مزدوران مبارک در دو روز گذشته ، يکپارچه در تظاهرات سرنوشت ساز " روز رفتن مبارک" شرکت کرده اند. خبرنگار العالم از شهر اسيوط گزارش داد که مردم خشمگين اين شهر با سردادن شعارهاي ضدآمريکايي و ضد اسراييلي دخالت هاي آمريکا در امور داخلي کشورشان را رد کردند.

امروز جمعه و همزمان با " روز رفتن مبارک" ، شعار يکپارچه مردم مصر، " مبارک را نمي خواهيم " در فضاي قاهره و ديگر شهرهاي اين کشور طنين انداز شد. گزارش خبرنگاران العالم از شهرهاي مختلف مصر حاکي است که مردم مصر برغم سخنان تهديد آميز مقامات رژيم مبارک و حملات سازماندهي شده مزدوران مبارک در دو روز گذشته ، يکپارچه در تظاهرات سرنوشت ساز " روز رفتن مبارک" شرکت کرده اند. خبرنگار العالم از شهر اسيوط گزارش داد که مردم خشمگين اين شهر با سردادن شعارهاي ضدآمريکايي و ضد اسراييلي دخالت هاي آمريکا در امور داخلي کشورشان را رد کردند. گزارش خبرنگار العالم حاکي است که بخش هاي زيادي از مردم مصر در مساجد قاهره تجمع کرده تا بعداز اقامه نماز جمعه به صفوف ديگر تظاهرکنندگان حاضر در ميدان التحرير بپيوندند. شعار اصلي مردم مصر " سرنگوني مبارک " است. اخوان المسلمين مصر از ارتش اين کشور خواسته است تا از مردم در قبال حملات مزدوران مبارک حمايت کنند. خبرنگار العالم گزارش داد که مردم مصر که از شهرها و روستاها قصد ورود به قاهره را دارند با مشکلاتي از سوي مزدوران مبارک که تحت فرمان مقامات امنيتي مصر مي باشند، مواجه شده اند. اين گزارش حاکي است که در زمان حاضر هم و غم نيروهاي امنيتي و مزدوران مبارک جلوگيري از ورود مردم به ميدان التحرير است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها