مسيحيان مراسم مذهبي خود را درالتحرير برگزار مي کنند

شنبه 16 بهمن 1389 - 19:10

خبرنگار العالم شامگاه شنبه از قاهره گزارش داد که مسيحيان مصر تصميم گرفته اند ضمن شرکت گسترده در تظاهرات ميليوني " روز شهيد" که قرار است فردا يکشنبه در سراسر مصر برگزار شود ، مراسم مذهبي خود را در ميدان التحرير و نه کليساها برگزار کنند. ناظران تحولات مصر معتقدند که اين تصميم مسيحيان را تحول جديدي در صحنه انقلاب مصر ارزيابي کرده اند. اين گزارش حاکي است که برغم بارندگي شديد و سرماي سخت شامگاه شنبه مردم انقلابي مصر در ميدان التحرير و خيابان هاي قاهره حضوري گسترده دارند و حتي شايعه دخالت ارتش خللي در اراده انها بوجود نياورده و اين در حالي است که هزاران نفر ديگر درحال وارد شدن به

خبرنگار العالم شامگاه شنبه از قاهره گزارش داد که مسيحيان مصر تصميم گرفته اند ضمن شرکت گسترده در تظاهرات ميليوني " روز شهيد" که قرار است فردا يکشنبه در سراسر مصر برگزار شود ، مراسم مذهبي خود را در ميدان التحرير و نه کليساها برگزار کنند. ناظران تحولات مصر معتقدند که اين تصميم مسيحيان را تحول جديدي در صحنه انقلاب مصر ارزيابي کرده اند. اين گزارش حاکي است که برغم بارندگي شديد و سرماي سخت شامگاه شنبه مردم انقلابي مصر در ميدان التحرير و خيابان هاي قاهره حضوري گسترده دارند و حتي شايعه دخالت ارتش خللي در اراده انها بوجود نياورده و اين در حالي است که هزاران نفر ديگر درحال وارد شدن به ميدان التحرير هستند. خبرنگار العالم شمار تظاهرکنندگان حاضر در ميدان التحرير را در اوايل شنبه شب بيش از نيم ميليون نفر اعلام کرد. تظاهرکنندگان به يکديگر سفارش مي کنند که تحت تاثير القائات هيچ يک از کميته هاي به اصطلاح ميانجي قرار نگيرند و به آنها اجازه ندهند روحيه انقلابيون را تضعيف کنند. ناظران براين باورند که رژيم مبارک در پشت پرده سناريوي انتشار شايعاتي درباره احتمال دخالت خونين ارتش براي پراکنده کردن تظاهرکنندگان حاضر در ميدان التحرير قرار دارد. خبرنگار العالم افزود: اين شايعات صحت ندارد زيرا به هيچ وجه نمي توان به اين تعداد از تظاهرکنندگان حمله کرد وگرنه کشتار واقعي رخ خواهد داد که نمي توان نتايج آن را پيش بيني کرد. نتظار نمي رود ارتش مصر دست به کشتار مردم بزند زيرا بارها اعلام کرده است که به تظاهرکنندگان حمله نخواهد کرد. خبرنگار العالم گفت : سخنگوي نيروهاي مسلح مصر امروز از تظاهرکنندگان خواست ميدان التحرير را ترک کنند اما مردم انقلابي اين درخواست را رد کردند. سخنگوي نيروهاي مسلح متعاقبا به اطلاع مردم رساند که ارتش هيچ اقدامي عليه آنها انجام نخواهد داد و به هيچ وجه با آنها مقابله نخواهد کرد. گزارش خبرنگار العالم حاکي است که مردم انقلابي مصر توجهي به برخي اخبار منتشره از جمله مذاکرات بين برخي گروه هاي سياسي با مقامات رژيم مبارک و يا تغييرات در سطح حزب حاکم ملي و استعفاي مقامات ارشد آن ندارند و تنها بر خواسته اصلي خود يعني سرنگوني و محاکمه مبارک تاکيد مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها