ویدئو / پیام نوروزی دو نفره احمدی نژاد

دو شنبه 30 اسفند 1395 - 12:23:3
در حالی که تا کنون رسم بوده چهره های سیاسی پیام تبریک نوروزی شخصی منتشر کنند ، این بار احمدی نژاد در کنار بقایی یک پیام نوروزی منتشر کرد.

شبکه العالم © 2013