اینفوگرافیک موشک تام هاوک

اینفوگرافیک موشک تام هاوک
روز جمعه (18 فروردین) بیش از 50 موشک تام هاوک توسط 2 ناو آمریکایی علیه یک پایگاه سوری شلیک شد.

العالم ـ سوریه

 

  • اینفوگرافیک موشک تام هاوک

نظرات

ارسال نظر