شگفتی رفتار طوطی با یک سگ!+ویدئو

رفتار طوطی با سگ
ویدئوی عاطفه دو حیوان به یکدیگر که براساس اصول حاکم بر طبیعت باید دشمن هم باشند یا دست کم یکی از دیگری بترسد، در شبکه های اجتماعی هزاران بازدید کننده داشت.

نظرات

ارسال نظر