ویدیو+ احمدي نژاد در صف راي گيري

احمدی نژاد در صف رای گیری
احمدی نژاد با حضور در صف رای گیری رای خود را به صندوق انداخت.

العالم ـ ایران

نظرات

ارسال نظر