جوانان انقلابي يمن ابتكار عمل را به دست مي گيرند

جوانان انقلابي يمن ابتكار عمل را به دست مي گيرند
شنبه 14 بهمن 1391 - 13:15

صنعا (العالم) يكي از رهبران گروه جوانان انقلابي يمن گفت: انقلاب يمن، از سوی احزاب سياسي در داخل و كشورهاي منطقه به شکست کشانده شد، اما بي ترديد جوانان بار ديگر ابتكار عمل را به دست خواهند گرفت.

"عبدالله بن عامر" فعال يمني روز شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: جوانان يمني هرگز خواستار دچار شدن انقلاب به سرنوشت فعلي نبودند؛ از اين رو موج ديگري در آينده توسط جوانان برخواهد خاست و آنها قادرند ابتكار امور را به دست بگيرند و بار ديگر عليه نيروهاي فاسد اقدام كنند.
وي با اشاره به گذشت دو سال از عمر انقلاب يمن خاطرنشان كرد كه انقلاب دچار توطئه بين المللي شده است به طوري كه نمايندگان شوراي امنيت سازمان ملل براي تأييد و حمايت از روند سياسي كنوني يمن به صنعا سفر كردند و خواسته هاي ملت يمن را كاملا ناديده گرفتند.
بن عامر افزود: مردم يمن خواستار سازش سياسي نبودند و امروزه نيز به اين روند راضي نيستند. هدف يمني ها از انقلاب، تغييرات كامل و فراگير و ريشه كن كردن افراد فاسد از مناصب حكومتي است. همچنين آنها خواستار كنار گذاشتن نيروهاي رژيم سابق اعم از نظاميان، فئودال ها و ساير متخلفان هستند.
اين فعال يمني به "طرح شوراي همكاري خليج فارس" كه از سوي اعضاي آن شورا و به سرکردگی عربستان و حمايت امريكا به يمن تحميل شده، اشاره كرد و گفت: امريكا و عربستان به منافع ملت يمن اهميتي نمي دهند و هرگز اين طرح را در راستاي منافع آنها تدوين نكرده اند. بلكه هدف از آن حفظ منافع خودشان، عقب نگه داشتن يمن و به شكست كشاندن انقلاب بوده است.
وي خاطرنشان کرد: غرب و مزدوران منطقه اي آن نگران آن هستند كه جوانان يمني در كشور قدرت را به دست بگيرند و نظام قانونمند و عدالت محوری را برقرار كنند.
اين فعال يمني روند سياسي جاري را نقض حاكميت ملي و تلاش دست اندركاران حاكم، براي به شكست كشاندن خواسته ها و اهداف ملت يمن دانست، و تأکید کرد: طرح شوراي همكاري خليج فارس ساخته و پرداخته امريكا و اعضاي اين شوراست. دليل اين مدعا نيز آن است كه همه گروه هاي سياسي فعال در روند سياسي يمن، با سفارتخانه هاي غربي رفت و آمد دارند و در پي به دست آوردن رضايت امريكايي ها و بي توجهي به خواسته هاي ملت يمن هستند.
وي اظهار داشت: اين گروه ها به جاي منافع ملت، فقط به خواسته هاي خودشان مي انديشند. زيرا هدف اين گروهها از همان ابتدا به انحراف كشاندن انقلاب مردم و ربودن دستاوردهاي موج اول انقلاب از طريق تقسيم قدرت، ظاهر فريبي و موضع گيري به نام انقلاب بوده است.
بن عامر خاطر نشان كرد: به دليل خيانت و معامله هاي سياسي از سوي عده اي در يمن، انقلاب مردم تاكنون نتوانسته به اهداف خود دست يابد.
Ma.15:41.1
 

پربیننده ترین خبرها