تشدید اختلافات آل سعود و تغییرات ناگهانی

تشدید اختلافات آل سعود و تغییرات ناگهانی
شنبه 14 بهمن 1391 - 23:25

لندن، العالم - پژوهشگر سیاسی عربستانی تعیین "مقرن بن عبدالعزیز" را به عنوان نایب دوم نخست وزیرعربستان، نشانه تشدید منازعات در داخل خاندان آل سعود دانست.

"فؤاد ابراهیم" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: تعیین مقرن بن عبدالعزیز در این سمت غافلگیر کننده بود، زیرا ظاهر امر بیانگر نوعی هماهنگی میان جناح ملک عبدالله و جناح السدیری برای تعیین محمدبن نایف وزیر کشور به عنوان نایب دوم نخست وزیر عربستان بود و قرار بود "متعب بن عبدالله" هنگام غیبت پادشاه از صحنه سیاسی، نایب دوم نخست وزیر عربستان باشد.
وی ادامه داد: اما با این اتفاق مشخص شد که اختلافات بین جناح های رقیب در عربستان تشدید شده است زیرا مقرن چندی پیش از ریاست سازمان اطلاعات این کشور برکنار شد و بندربن سلطان جای او را گرفت و همین امر حاکی از آن است که هرگاه کسی از منصبی برکنار می شود بدی هایش را بیان می کنند و هرگاه دوباره منصوب شود محسناتش را بر می شمرند.
ابراهیم خاطرنشان کرد: مقرن نزد عموم مردم عربستان به بی مبالاتی و دائم الخمر بودن معروف است و بیشتر وقتش به بطالت می گذرد اما امروز ناگهان وی به انسانی با اراده تبدیل شده که مسوولیت مهمی را می پذیرد.
پژوهشگر سعودی افزود:  مقرن از شخصیت قوی برخوردار نیست و تعیین او در سمت جدید باعث گشایش باب اختلاف میان جناح های رقیب می شود و این بدان معناست که  با توجه به وخامت حال ولی عهد و احتمال حذف او از صحنه سیاسی عربستان مرحله بعدی ممکن است بسیار پیچیده شود.
ابراهیم تاکید کرد که خواست مردم مردم عربستان این است که پادشاه از طریق قانونی در کشور انتخاب شود و یا یک دولت مدنی در عربستان روی کار آید و قوای  سه گانه نیز در کشور مستقل شوند.
MKH-2-17:48
 
 

پربیننده ترین خبرها