ابتکار سه جانبه؛ عزم ایران برای حل بحران سوریه

ابتکار سه جانبه؛ عزم ایران برای حل بحران سوریه
جمعه 20 بهمن 1391 - 19:12

مدير مركز پژوهش هاي سياسي و حقوقي القاهره اقدام رييس جمهوري اسلامي ايران، در زمينه برگزاري نشست سه جانبه تهران، قاهره و آنكارا براي بررسي بحران سوريه را ستود و از موفقيت اجلاس سازمان همكاري اسلامي در رسيدگي به مسايل منطقه خبر داد.

احمد مهران روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود در خاورميانه لازم است كشورهاي بزرگ مثل ايران، مصر و تركيه  براي يافتن راه حل هاي فوري از طريق گفتگوهاي جدي وارد ميدان شوند.
وي گفت: اقدام رئيس جمهوري ايران در زمنيه پيشنهاد برگزاري نشست سه جانبه براي پرداختن به مساله سوريه، نشانگر عزم جدي تهران براي حل بحران و توقف خشونت در اين كشور از طريق گفتگو ميان معارضان و مقامات دولتي است، تا با همسو کردن ديدگاه ها، راهي براي برون رفت از بحران به دست آيد.
مديرمركز پژوهش هاي سياسي و حقوقي القاهره افزود: آنچه باعث گرد هم آمدن ايران، تركيه و مصر بر سر يك ميز بود، فهم مشترك از مسائل منطقه است و نشستی از این نوع، سال ها بود كه اتفاق نيفتاده بود.
وي اظهار داشت: هريك از اين سه كشور در اين برهه حساس نقش مهمي دارند و بايد توانايي خود را در مشاركت براي حل بحران هاي منطقه اي و ايفاي نقش مثبت در ارتباط با كشورهاي دوست ثابت كنند.
مهران خاطرنشان كرد: نتايج نشست بيانگر اصرار اين سه كشور در اتخاذ مواضع كلي و اقداماتي براي خروج از بحران سوريه است و عملي شدن گفتگو بين دولت سوريه و معارضان نيز مكمل اين گفتگوها خواهد بود.
به گفتۀ مدير مركز پژوهش هاي سياسي و حقوقي القاهره، اجلاس سازمان همكاري اسلامي در قاهره توانست در زمينه رسيدگي به مسايل مربوط به منطقه، موفقيت هاي بزرگي به دست آورد.
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها