فعال سیاسی بحرین:

پایمردی مردم بحرین بر اصول انقلاب ادامه دارد

پایمردی مردم بحرین بر اصول انقلاب ادامه دارد
جمعه 27 بهمن 1391 - 21:40

العالم - یكي از رهبران جمعيت كار بحرين، برپایی تظاهرات دومين سالروز انقلاب اين كشور را نشان دهنده ثبات و پايمردي و پافشاري مردم بحرین بر اصول انقلاب دانست.

"هشام الصباغ" روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: زخمي شدن شمار زيادي از مردم بحرین در تظاهرات ديروز نشان دهنده ناتواني رژيم آل خلیفه در كنترل اوضاع امنيتي بحرين است.
وي افزود: صداي فرياد اعتراض مردم بحرين، از سكوت سنگين حاكم بر جامعه جهاني به سبب بايكوت خبري تحولات بحرين، فراتر رفت و در سراسر جهان طنين انداز شد و اكنون تصوير واقعي انقلاب بحرين در تمام جهان ديده شده و مي تواند گواهي بر حقانيت اين انقلاب باشد.
اين رهبر جمعيت كار بحرين در ادامه تصريح كرد: تظاهرات روز گذشته بحرين، اتحاد و يكپارچگي داخلي مردم و پافشاري آن ها بر اصول انقلاب را ثابت كرد.
وي با بيان اين كه انقلاب بحرين در اوج خود به سر مي برد، افزود: در اوج بودن اين انقلاب، به مثابه پيامي به جامعه جهاني است مبني بر اين كه "جامعه جهاني در قبال آن چه بر سر مردم بحرين مي آيد، با رژيم آل خليفه همدست است".
وی ادامه داد: مردم بحرين در حالي زير سركوبگري هاي رژيم حاكم تاب آورده اند، كه جامعه جهاني و به ويژه قدرت هاي بزرگ سكوت پيشه كرده اند و اين در حالي است كه خواسته مردم بحرين، عدالت و دموكراسي بوده و هدف قدرت هاي بزرگ دور زدن انقلاب مردم اين كشور است.
 الصباغ  همچنین اقدام نظاميان رژيم آل خليفه در بازداشت خبرنگاران و عكاسان خبرگزاري هاي مختلف را در حكم سياست سركوبگري آشكار رژيم ديكتاتور حاكم بر بحرين دانست كه با انتشار حقايق جاري در اين سرزمين مخالف است و اتفاقاتي كه روز گذشته در مناطق مختلف بحرين به ويژه منطقه الديه افتاد، تلاشي براي سركوب اسنادي موثق درباره چگونگي شهادت يك كودك بر اثر استنشاق گازهاي سمي شليك شده توسط نيروهاي رژيم آل خلیفه بود.
10:36         15/02/
26
 

پربیننده ترین خبرها