سوریه با مخالفان وابسته به اسرائيل گفتگو نمي كند

سوریه با مخالفان وابسته به اسرائيل گفتگو نمي كند
پنج‌شنبه 3 اسفند 1391 - 14:47

العالم - يك نماينده مجلس مردم سوريه گفت: اجماع عربي، منطقه اي و بين المللي درخصوص ضرورت ايجاد راهكاري مسالمت آميز براي بحران سوريه و حمايت از گفتگو بين سوريها درحال شكل گيري است.

" عمار الاسد " در گفتگو با شبكه خبري العالم تاكيد كرد كه دولت سوريه در فراهم كردن ضمانت ها و فضاي مناسب براي مشاركت همه طيف ها واقشار در گفتگو جدي است و گفتگو با مخالفان متكي و وابسته به خارج بويژه وابسته به رژيم اسرائيل دركار نيست.
وي تصريح كرد: براساس ابتكار بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ، گفتگو دردستور كار قرار گرفته  و دولت مامور تدوين سازوكارهاي اجرايي آن شد ه است .
وي افزود : دولت ملاقات با احزاب مخالف را - در سايه اجماع نظر گسترده درخصوص ضرورت برگزاري گفتگو- آغاز كرد.
الاسد گفت: وضعيت بين المللي و ملاقات ها و ديدارهاي گسترده نشان مي دهد كه موضع سوريه ثابت است و تمايل فراواني به اجراي گفتگوي ملي دارد كه همه سوريها را در كنار هم گرد آورد.
وي خواهان مقدم شمردن زبان عقل و منطق و منافع ملي و رد دخالت خارجي شد و گفت: اتحاديه عرب كه عليه سوريه موضعگيري كرد، در مقابل پايداري ملت سوريه به در بسته خورد و راه حل داخلي در سوريه بايد به دست خود سوريها در خاك خودشان ايجاد شود.
وي با رد اين ادعا كه دولت با خود و احزاب و جريان هاي طرفدار خودش گفتگو مي كند، تصريح كردك دولت با جريان هاي مختلف مخالف ديدار مي كند.
الاسد از برخي درخواست هاي مخالفان براي ارجاع پرونده سوريه به شوراي امنيت و دخالت خارجي در بحران سوريه انتقاد كرد واز همگان خواست تا سر ميز گفتگوها حول محور محافظت از ميهن و خون شهروندان سوري بنشينند.
وي با اشاره به حجم 11 ميليارد دلاري خسارت وارده به تاسيسات عمومي و دارايي ها ،  از پيش شرط هيئت هماهنگي مخالفان براي مشاركت در گفتگوها مبني بر توقف عمليات نظامي ارتش عليه باندهاي مسلح انتقاد كرد.
وي گفت: سوريها با پايداري و جانفشاني هاي ارتش خود توطئه بزرگ عليه خودشان را از همان آغاز آن خنثي كردند و همگي دريافتند كه هدف از اين توطئه گسستن ميهن و تجزيه آن در راستاي منافع اسرائيل است.
MKH-20-19:42
 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها