خشم فلسطینیان از سیاست های دوگانۀ اتحادیه اروپا

خشم فلسطینیان از سیاست های دوگانۀ اتحادیه اروپا
چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 22:29

العالم، رام الله - مواضع سُست اتحاديه اروپا درقبال شهرك سازي رژيم صهيونيستي در مناطق فلسطيني، خشم فعالان مردمي را برانگيخته است.

"جمال جمعه" دبير اجرايي ستاد مردمي "مقاومت دربرابر ساخت ديوار حائل و شهرك سازي" در مصاحبه با شبكه خبري العالم با اشاره به توصيه هاي اتحاديه اروپا به اعضاي خود درباره خودداری از انجام هرگونه معاملات مالي درحمايت از شهرك سازي اسرائیل در كرانه باختري، گفت: اتحاديه اروپا پیش ازاین نیز چنين موضعي را اتخاذ كرده بود، اما هيچ گاه شاهد هیچ اقدامی علیه شركت هاي اروپايي فعال در شهرك سازی نبوده ايم.
دبير اجرايي ستاد مردمي مقاومت در برابر ساخت ديوار حائل و شهرك سازي، افزود: در سال گذشته با امضاي بيش از 40 توافقنامه ميان اتحاديه اروپا و رژيم اسرائيل، سطح روابط تجاري ميان دو طرف افزايش يافته است؛ در حالی که از اتحاديه اروپا انتظار مي رود تا حدودي در قبال تصميماتي كه اتخاذ مي كند، مسئوليت پذير باشد.
جمال جمعه تاكيد كرد: مشكل اتحاديه اروپا اين است كه هيچ راهكاري براي اجراي تصميمات خود در زمينه توقف شهرك سازي و ممانعت از فعاليت شركت هاي اروپايي در اراضي اشغالي ندارد.
دبير اجرايي ستاد مردمي مقابله با ساخت ديوار حائل و مبارزه با شهرك سازي گفت: انتظار مي رود كه محافل عربي، اسلامي و فلسطيني اتحاديه اروپا را به اعمال فشار واقعي بر رژيم اشغالگر اسرائيل وادارند تا درصورتي كه شهرك سازي مانعي بر سر راه اين اتحاديه است، آن را متوقف كند.
سران هيات هاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا در گزارش سفر خود به قدس اشغالي، به دولت های متبوع خود توصيه كردند كه از هرگونه معامله هاي اقتصادي با شهرك نشينان قدس خودداري کنند.
این هيات ها همچنين درباره ادامه همکاری با شهرك نشينان اراضی اشغالی، از جمله سرمايه گذاري هاي خارجي مستقيم هشدار دادند.
این هیات ها همچنين اعلام كردند كه شهرك سازي در قدس، در مسير تحقق راه حل تشكيل دو دولت فلسطين و اسرائيل، مشكل تراشي مي كند و هدف آن، غيرممكن ساختن انتخاب قدس به عنوان پايتخت فلسطين است.
27-10:53
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها