نهادیه شدن شکنجه در رژیم آل خلیفه

نهادیه شدن شکنجه در رژیم آل خلیفه
دوشنبه 12 فروردين 1392 - 22:42

العالم - مسئول امور آزادی و حقوق بشر در جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین گفت: شکنجه زندانیان مساله جدیدی نیست زیرا این روش از زمان تشکیل دستگاهها امنیتی در بحرین وجود داشته و نهادیه شده است.

" هادی الموسوی " روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم درباره شکنجه متهمان پرونده موسوم به کشف " 5 تن مواد منفجره " گفت: اگر رژیم مدارکی برای محکوم کردن متهمان دارد، پس چرا آنها را به شدیدترین نحو شکنجه می کند و آیا آل خلیفه توجیهی برای شکنجه این متهمان دارد؟
دستگاه امنیتی بحرین 9 جوان را به اتهام آنچه آن را نگهداری 5 تن مواد منفجره و ابزارهای ساخت بمب خواند، در شهرهای حمد و سلماباد بازداشت کرده است.
الموسوی گفت: شکنجه زندانیان نشان می دهد که رژیم مدرکی برای اثبات جرم آنها ندارد و با شکنجه گری درپی وادار کردن متهمان به اعتراف کردن به " کار نکرده " است.
مسئول امور آزادیها و حقوق بشر جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین گفت: دستگاه امنیتی تاکنون حتی یک بار هم مدرکی متقن برای محکوم کردن یک متهم ارائه نکرده است و فقط به شکنجه زندانیان می پردازد تا بتواند آنها را مجبور به اعتراف به کار کند که مرتکب نشده اند .
الموسوی درباره مخالفت احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی با مشارکت وزیر دادگستری به عنوان نماینده رژیم حاکم در گفتگوها اظهار داشت: هیئت نماینده مخالفان برای تأمین منافع ملت و کشور در گفتگوهای مقدماتی پیش از برگزاری مذاکرات ملی شرکت کرد و امید داشت که این گفتگوها، جدی و نتیجه بخش باشد ولی متوجه شد که برخی طرف ها اساسا با برگزاری گفتگوی ملی واقعی و نتیجه بخش مخالف هستند.
وی افزود: وزیر دادگستری نه تنها کمکی به حل بحران نکرده است بلکه آن را تشدید می کند؛ لذا مشارکت چنین فردی در گفتگوهای ملی اعتبار این گفتگوها را زیر سؤال می برد.
الموسوی خاطرنشان کرد: رژیم همچنان معتقد به راه حل نظامی است و به سرکوب و ارعاب مردم ادامه می دهد .
Ma.14:46.1
 

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها