اجماع لبناني ها براي گذر از كشمكش سياسي

اجماع لبناني ها براي گذر از كشمكش سياسي
يکشنبه 18 فروردين 1392 - 19:40

قاهره (العالم)-مخبر تشكل ديدار احزاب و نيروهاي ملي لبنان گفت: اتفاق نظر گروه هاي سياسي لبناني در باره نخست وزيري "تمام سلام" و مكلف كردن وي براي تشكيل كابينه نشان دهنده وجود اراده ملي براي گذر از مرحله كشمكش سياسي است.

خالد الرواس روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: توافق 124 نماينده مجلس لبنان متشكل از گروه هاي مختلف در باره نخست وزيري تمام سلام نشانه خواست لبنانيها براي تشكيل دولت وحدت و وفاق ملي براي گذر از مرحله كشمكش سياسي تند ميان طرفهاي گوناگون است.  

الرواس با اشاره به اينكه دولت آتي بايد مقاومت را به عنوان اصلي ملي قرار دهد، ادامه داد: سلام تمام بايد براي خارج كردن كشور از بحران سياسي و چالشهاي كنوني تمام تلاشش را به كار گيرد لذا شفافيت و صراحت، كليد موفقيت در تشكيل دولت و اعطاي هويت واقعي به دولت وفاق ملي است.    

مخبر تشكل ديدار احزاب و نيروهاي ملي لبنان، با هشدار به اين كه هر گونه فشار از سوي گروه ها به نخست وزير باعث افتادن مجدد دولت در تونل درگيري هاي سياسي خواهد شد، يادآور شد: خواست تمام گروه ها از دولت، مقاوم سازي كشور در برابر خطرات آتي است.

الرواس يادآور شد: آنچه براي ما مهم است، تقويت لبنان در برابر دشمن صهيونيستي با معادله ارتش، ملت، مقاومت و حفظ دستاوردهاي ملي و به حساب آوردن سرمايه ملي براي ساخت آينده است.

وي با تاكيد بر لزوم گشوده شدن باب وحدت و وفاق ملي به عنوان اصول دولت جديد گفت: پرونده هاي اقتصادي و اجتماعي و امنيتي حساس است، درباره پرونده امنيتي بايد گفت كه كشور به ويژه در شمال و مرز با سوريه با مشكل مواجه است، لذا رفتارهاي سياسي در مرحله كنوني براي ترسيم سياستهاي دولت آتي مهم مي باشد.  
MKH-6-23:45 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها