تحصن کارگران بحرینی در برابر مقر سازمان ملل متحد

تحصن کارگران بحرینی در برابر مقر سازمان ملل متحد
جمعه 23 فروردين 1392 - 15:10

سخنگوی اتحادیه کل سندیکاهای کارگری بحرین گفت: کارگران بحرینی روز شنبه برای مخالفت با نقض قوانین از سوی برخی گروه ها و مواضع غیر مسئولانه آنها در برابر سازمان بین المللی کار، در برابر مقر سازمان ملل در منامه پایتخت بحرین دست به تحصن خواهند زد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "جعفر خلیل " تاکید کرد : این اتحادیه معتقد است اتهاماتی که به سلمان المحفوظ دبیر کل و نمایندگان سازمانها و اتحادیه های کارگری جهان وارد می شود، ناکامی واقعی کسانی است که به این اتهامات دامن می زنند وهیچ یک از این روشها  به نفع بحرین نخواهد بود و موجب منزوی تر شدن این کشور و بدبینی افکار عمومی نسبت به آن خواهد شد.

وی افزود: این اتحادیه معتقد است که متشنج شدن فضا فقط مساله کارگران اخراجی را پررنگتر می کند، زیرا این یک مساله کارگری وانسانی مهم است.

به گفته خلیل، موضع اتحادیه کل در راستای تامین منافع بحرین، بیانگر دیدگاه کارگرانی است که  با اعتماد بر قراردادهای بین المللی کارگری به عنوان مرجعی واقعی برای شناخت حقوق و وظایف کارگری، جهت  دست یافتن بر حقوق کارگری خود مبارزه کردند، زیرا بحرین بخشی از این جهان است وهمواره با کشورهای دیگر دنیا و سازمان های جهانی ارتباط داشته است.

وی بار دیگر بر همبستگی اتحادیه کل سندیکاهای کارگران با ولید حمدان، شاران بورو، سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی سندیکاها  و هم چنین پایبندی بر دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای به کارگیری مجدد کارگران اخراجی تاکید کرد.
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها