حبس برای متهمان حمله به فرودگاه در عربستان

حبس برای متهمان حمله به فرودگاه در عربستان
يکشنبه 25 فروردين 1392 - 21:57

دادگاه ویژه کیفری عربستان، 7 متهم برنامه ریزی برای حمله انتحاری به فرودگاه شهر "عرعر" این کشور را به زندان محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم دادگاه ویژه کیفری عربستان احکام بدوی 6 عربستانی و یک اردنی متهم به برنامه ریزی برای حمله انتحاری به فرودگاه عرعر - واقع در شمال عربستان – را صادر کرد.
خبرگزاری عربستان ضمن درج خبر مزبور نوشت: دادگاه ویژه کیفری به ادلۀ کافی که "اعدام" متهمان را ایجاب کند، دست نیافته است.
احکام صادره درباره متهمان پرونده حمله به فرودگاه عرعر به شرح ذیل است:
- متهم ردیف اول (دارای تابعیت اردنی): 12 سال حبس؛ به اتهام سفر به افغانستان برای شرکت در جنگ بدون اجازه " ولی امر" ، کنترل رفت و آمدهای بعضی از پیمانکاران – به همراه متهم ردیف دوم و سوم- برای ترور آن ها .. و برنامه ریزی برای حمله به فرودگاه عرعر – به همراه متهم ردیف دوم و سوم.
- متهم ردیف دوم : 15 سال حبس؛ به اتهام [...] و برنامه ریزی برای عملیات انتحاری در فرودگاه عرعر.
- متهم ردیف سوم : 12 سال حبس؛ به اتهام سفر به افغانستان و برنامه ریزی برای سفر به عراق برای شرکت در جنگ در آن کشور و برنامه ریزی برای حمله به فرودگاه عرر.
- متهم ردیف چهارم: 4 سال حبس؛ به اتهام هایی از جمله خروج از منطقه ای بیابانی در جنوب کشور برای فراگیری استفاده از سلاح با هدف سفر به عراق و مشارکت در جنگ در این کشور.
- متهم ردیف پنجم: محکوم به زندان (بدون ذکر مدت )؛ به اتهام مخفی کردن دو نفر از متهمان پرونده.
- متهم ردیف ششم : مشمول حکم پیشین؛ به اتهام مذکور و نیز فراگیری استفاده از سلاح.
- متهم ردیف هفتم: 3 سال حبس؛ به اتهام فراگیری استفاده از سلاح. وی از اتهام مخفی کردن خواهر یکی از "خطرناک ترین" اعضای تشیکلات که تحت پیگرد نیروهای امنیتی بوده در منزلش، تبرئه شد.
به نوشته خبرگزاری عربستان متهمان مزبور به احکام صادره اعتراض کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها