تشدید اختلافات المستقبل با مفتی اهل سنت لبنان

تشدید اختلافات المستقبل با مفتی اهل سنت لبنان
دوشنبه 26 فروردين 1392 - 19:43

بيروت، (العالم)- انتخابات "مجلس اعلاي شرعي اسلامي" (اهل تسنن) لبنان در حالي برگزار شد که جریان غربگرای المستقبل وابسته به "سعدالدین حریری" با انتقاد شدید از برگزاری این انتخابات، آن را باطل اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این انتخابات در سایه اختلافات شدید بین "دار الافتای" لبنان به ریاست "محمد رشید قبانی" و جریان المستقبل وابسته به سعدالدین حریری روز جمعه برگزار شد.

قبانی که تصمیم به برگزاری این انتخابات مجلس اعلای شرعی اسلامی لبنان گرفته بود، بی توجه به اعتراض ها و رای مخالفان، این انتخابات را در موعد مقرر برگزار کرد و در نهایت تشکیل مجلس اعلای شرعی اسلامی جدید لبنان اعلام شد.

 مفتی اهل سنت لبنانی در گفت وگو با رسانه ها این انتخابات را قانونی توصیف کرد و گفت: البته اختلاف های سیاسی در این زمینه وجود دارد که ما هیچ کاری با اختلافات سیاسی نداریم.

از سوی دیگر برخی از مخالفان طرح قبانی برای برگزاری انتخابات مجلس اعلای شرعی اسلامی لبنان، که از طیفی سیاسی هستند، با استناد به غیر قانونی اعلام شدن این انتخابات از سوی مجلس شوری لبنان، آن را غیر قانونی و مبتنی بر طرح ویژه مفتی لبنان عنوان کردند.

"محمد مراد" عضو سابق مجلس اعلای شرعی اسلامی لبنان، در گفت وگو با شبکه خبری العالم، هدف از این طرح و برنامه های جریان المستقبل و مخالفان را ورود مفتی لبنان به مجلس اعلای شرعی اسلامی دانست.

به نظر کارشناسان، جنجال انتخابات مجلس اعلای شرعی  لبنان در اصل ریشه در داخل همین مجلس دارد که امروز به بیرون از این مجلس که عالی ترین مرجع دینی سنی لبنان و تاثیر گذار بر روند سیاسی و سیاستمداران سنی مذهب لبنان می باشد،  سرایت کرده است.
Fz-15-23:

 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها