نشانه های جنگ قدرت در خاندان حاکم عربستان

نشانه های جنگ قدرت در خاندان حاکم عربستان
دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 - 08:18

كارشناس سياسي عربستاني تأکید كرد، عزل و نصب مسئولان ارشد سعودي بيانگر وجود نزاع قدرت در خاندان سلطنتي است و اين كار منفعتي براي مردم ندارد.

"علي اليامي" مدير مركز دموكراسي و حقوق بشر در عربستان روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: در شرايطي كه مردم عربستان حقوق قانوني خود را مطالبه مي كنند، رژيم آل سعود كشور و ثروت هاي آن را مِلك شخصي خود مي داند و حقي براي مردم قائل نيست.

عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان به تازگي  با صدور فرماني خالد بن سلطان معاون وزير دفاع را بدون بيان هيچ گونه دليلي عزل كرد. ناظران سياسي معتقدند كه عزل و نصب مسئولان ارشد عربستان مربوط به مساله رقابت شاهزادگان درباره جانشيني پادشاه است.
اليامي گفت: اختلافات اعضاي خاندان سلطنتي آل سعود از ابتداي حكومت اين خاندان وجود داشته است ولي قدرت در چند سال گذشته در دست خانواده السديري افتاده است كه ملك فهد ، شاهزاده سلطان ، وليعهد نايف (همگي درگذشته اند) و سلمان وليعهد كنوني نيز از افراد اين خانواده است.
مدير مركز دموكراسي و حقوق بشر در عربستان خاطرنشان كرد: ملك عبدالله مي خواهد شاهزادگاني را روي كار بياورد كه به وي احترام بگذارند و دستوراتش را اجرا كنند.
اليامي افزود: ملك عبدالله و وليعهد سلمان هر دو مسن و بيمار هستند و مي خواهند قدرت را به فرزندان، خويشاوندان و افراد مورد اطمینان خود واگذار كنند و اين در حالي است كه چنين تصميمي ناپسند و اشتباه است زيرا قدرت بايد به مردم واگذار شود .
مدير مركز دموكراسي و حقوق بشر عربستان تصريح كرد: آل سعود مطالبات قانوني مردم را برآورده نمي كند و تصميمي براي ايجاد تغييرات مورد درخواست مردم ندارد زيرا كشور را مِلك انحصاري خود مي داند و معتقد است كه مردم هيچ حقي در اين كشور و ثروت هاي آن ندارند .
اليامي اظهار داشت: هر تغييراتي كه در عربستان ايجاد مي شود، براي تضمين هر چه بيشتر منافع آل سعود است و تنها چيزي كه مورد توجه نيست منافع مردم است .

MKH-20-23:58

پربیننده ترین خبرها