همراهی دوربین العالم با ارتش سوریه در عملیاتی بزرگ

دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 - 12:25

نیروهای ارتش سوریه در عملیاتی بسیار گسترده، حومه شهر "القصیر" و به ویژه روستاهای اطراف نهر "العاصی" نزدیک مرز لبنان را از وجود گروه‌های مسلح و تروریستی پاکسازی کردند؛ این مناطق تا پیش از این گذرگاه اصلی انتقال نیرو و سلاح و تجهیزات برای گروه‌های تروریستی بود.

خبرنگار العالم که نیروهای ارتش را در این عملیات همراهی کرده روز دوشنبه در گزارشی تأکید کرد، "تل النبی مندو" در روزهای اخیر صحنه درگیری های شدید نیروهای ارتش سوریه و گروه های مسلح بود، گروه‌ها و عناصر مسلح در این منطقه تمرکز کرده بودند ولی نیروهای ارتش توانستند کنترل کامل آن را به دست بگیرند.
نیروهای ارتش در این عملیات گسترده چندین شهر و روستا را که تا پیش از این به محل استقرار گروه های مسلح تبدیل شده بودند، کاملا پاکسازی کردند.
در این بین شهرهای "رضوانیه"، "البرهانیه"، "سقرجه" و "تل النبی مندو" از اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردارند.
خبرنگار العالم تأکید کرد، ویرانی‌های برجا مانده بیانگر شدت درگیری‌هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.
عناصر مسلح برای نقل و انتقال تونل هایی را بین خانه‌ها و جاده‌ها حفر کرده بودند که نیروهای ارتش اکنون همه این تونل ها و راه های ارتباطی را پاکسازی کرده اند.
قطع کمکها به گروه‌های مسلح پس از پاکسازی مناطق و گذرگاه‌ها، صحنه درگیری‌ها تغییر داد به ویژه اینکه اکنون نیروهای ارتش سوریه به دروازه های شهر القصیر رسیده اند.

پربیننده ترین خبرها