قضات عربستان، ابزار آل سعود براي سركوب

قضات عربستان، ابزار آل سعود براي سركوب
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392 - 15:02

واشنگتن، العالم - يك از مخالفان رژیم سعودي با اشاره به افزايش نارضايتي و اعتراض هاي مردمي در این کشور گفت: بعيد است مذاكره اي ميان مردم و خاندان حاكم كه حقوق آنها را به رسميت نمي شناسد، انجام شود.

"علي الاحمد" روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: سيستم قضايي عربستان عادلانه نيست زيرا قضات آلت دست وزارت كشور هستند و احكام را براساس سلايق آنان صادر مي كنند.

وي افزود: در شرايطي كه آل سعود قدرت را قبضه كرده و مسائل سياسي، اقتصادي، امنيتي، نظامي و حتي ورزشي را تحت كنترل دارد، هيچ اميدي به مذاكره با حكومت براي تحقق خواسته هاي مردم نيست.

الاحمد با بيان اين كه رژيم همه مردم را دشمن خود مي داند و نمي خواهد مسئوليتي را به آنان واگذار كند، خاطرنشان كرد: دولت عربستان هيچ آزادي و اختياري براي مردم، چه در انتخابات محلي و ملي يا انتخاب مسئولين در مناصب و پست هاي محلي و ملي قايل نيست.

 

اين مخالف سعودي اظهار داشت: رژيم آل سعود را ملت عربستان انتخاب نكرده است، بلكه با حمايت كشورهاي خارجي به ويژه استعمارگران بريتانيايي در دوره ضعف خلافت عثماني بر سر كار آمده است و براي باقي ماندن نيز بر كشورهاي خارجي تكيه دارد.

الاحمد با اشاره به جاهليت، فساد، نژادپرستي، ناكارآمدي اين رژيم و بي اعتمادي شهروندان به آن خاطرنشان كرد: مردم عربستان خواهان دموكراسي و نهادهاي قضايي و حقوق بشري مطابق استانداردهاي بين المللي هستند زيرا رژيم ميان مردم و جهان از نظر حقوقي و قضايي فاصله انداخته است.

 

وي افزود: درعربستان هيچ قانوني وجود ندارد بلكه فقط رژيم حاكم حكم مي راند و قضات قانوني ندارند كه محدوده كارشان را مشخص كند بنابراين آنان نيز احكام را بر اساس عقيده شخصي خود صادر مي كنند و از وزير كشور يا حتي يك افسر دون پايه دستور مي گيرند لذا نمي شود به آنها قاضي گفت بلكه كارگر و فرمانبرداران رژيم امنيتي عربستان سعودي هستند.

مخالف عربستانی گفت: همه محاكمه هاي قضايي در عربستان غير قانوني و باطل است و سيستم قضايي این کشور به هیچ وجه عادلانه نيست.

 

الاحمد افزود: رژيم سعودي از آنجایی كه رژيم پادشاهي مطلق است، با شريعت و دين هيچ تناسبي ندارد، بلكه در تضاد با آن است.
وي با انتقاد از كوتاهي سازمان ملل در ملزم كردن عربستان به پايبندي به توافقنامه هاي بين المللي گفت: امضاي توافقنامه هاي بين المللي توسط عربستان هيچ تاثيري در سياست داخلي اين كشور نداشته و رژيم حاكم همچنان به تخلفات قانوني ادامه می دهد.

پربیننده ترین خبرها