نخستین ترجمه از کتاب جنجالی افسر سابق CIA

نخستین ترجمه از کتاب جنجالی افسر سابق CIA
سه شنبه 3 دی 1392 - 13:44

یکی از افسران عملیاتی سابق دستگاه جاسوسی آمریکا، در کتاب جنجالی خود به نحوه پیدایش تروریسم تکفیری در منطقه خاورمیانه و نقش مستقیم عربستان و آمریکا در این زمینه پرداخته است.

پربیننده ترین خبرها