جنبش 20فوریه دوباره بپا خاست؛

گزارش العالم از تظاهرات گسترده در پادشاهی مغرب

دوشنبه 7 بهمن 1392 - 22:01

رباط، العالم - جنبش 20 فوریه در مغرب، با برگزاری تظاهرات در رباط و دیگر شهرهای این کشور پادشاهی، آزادی اعضای بازداشت شده این جنبش و سایر بازداشت‌شدگان سیاسی را خواستار شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار العالم از رباط، تظاهر کنندگان، علیه فساد و استبداد حاکم شعار دادند و برقراری عدالت اجتماعی و رعایت کرامت انسانی شهروندان را خواستار شدند.

جنبش 20 فوریه با برگزاری این تظاهرات، ازسرگیری فعالیت های اعتراضی خود را با وجود تحمل همه فشارها اعلام کرد.

برگزاری این تظاهرات، واکنشی به ادعای کسانی بود که از مرگ این جنبش سخن رانده بودند و تاکید بر این مساله است که مردم مغرب، همچنان خواهان عدالت و آزادی و کرامت انسانی هستند.

جنبش 20 فوریه، تغییراتی که در سه سال گذشته صورت گرفته است را تشریفاتی و تنها به منظور خوراک خبری برای رسانه های خارجی دانست و همدستی برخی احزاب با دولت برای فرونشاندن اعتراضات این جنبش را محکوم و تاکید کرد که اقدامات سرکوبگرانه حکومت ضد این جنبش، صدای تغییرخواهی مردم را خاموش نخواهد کرد.

"عبدالصمد عیاش" دبیر کمیته تبلیغات جنبش 20 فوریه به خبرنگار العالم گفت: تغییراتی که در مغرب صورت گرفت، تشریفاتی و صوری بوده است در حقیقت، حاکمیت همچنان به شیوه پلیسی اداره می شود و بازداشت های سیاسی، فساد و استبداد همچنان در کشور جریان دارد.

"عبدالحمید امین" دبیر پشتیبانی جنبش 20 فوریه نیز به العالم گفت: برگزاری این تظاهرات، با هدف درخواست مشخص شدن حقیقت درباره شهدای جنبش 20 فوریه و همچنین درخواست آزادی بازداشت شدگان این جنبش و تاکید بر ادامه راه مبارزه انجام شده است.

تظاهر کنندگان، سیاست ضد مردمی دولت را محکوم کردند و درباره پیامدهای حاکم کردن چنین سیاستی بر کشور هشدار دادند و از نخست وزیر خواستند برای تامین کسری بودجه، به دنبال راهی غیر از جیب فقیران باشد.

محمد ششم، پادشاه کنونی کشور مراکش (مغرب) در ۲۳ ژوییه ۱۹۹۹ بر تخت پادشاهی این کشور آفریقایی تکیه زد.

در حالی در دوره ملک محمد ششم مراکش به عنوان سومین دموکراسی در خاورمیانه و آفریقا مورد تمجید رسانه‌های غربی قرار گرفت و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، وی و رهبران ۸ کشور صنعتی جهان مغرب را کشوری در راه دموکراسی توصیف کردند که جنبش اعتراضی 20 فوریه و بخشی از مردم این کشور، تغییرات صورت گرفته را صوری می دانند و خواهان دموکراسی و سپردن قدرت به مردم به جای پادشاه هستند.


26

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها