اذعان تروریست‌ها‌ به دوستی با صهیونیست‌ها

يکشنبه 13 بهمن 1392 - 14:26

کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارشی مفصلی را از درمان مجروحان گروه های مسلح در بیمارستان صحرایی این رژیم نزدیک مرز سویه و استقبال گسترده تروریست ها از معالجه به دست صهیونیست ها، پخش کرد.

به گزارش روز یک شنبه پایگاه خبری العالم، در این گزارش آمده است که بیش از 700 فرد مسلح زخمی شده در سوریه، تا کنون برای معالجه به بیمارستان های رژیم صهیونیستی مراجعه کرده اند و حجم خدمات درمانی این رژیم به تروریستهای مسلح در سوریه با توجه به روابط فیمابین، بسیار گسترده است.
این گزارش شامل مصاحبه با مجروحان گروه های مسلح در سوریه است، و یکی از مصاحبه شوندگان که در بیمارستان های رژیم صهیونیستی معالجه شده می گوید: "احساس عجیب و وصف ناشدنی دارم، چه افکار نادرستی درباره اسرائیل داشتیم، اسرائیل را دشمن بی رحم صهیونیستی میدانستیم اما در این مدت چهره ای بر خلاف آنچه برایمان ترسیم کردند، از آن دیدیم."

یکی دیگر از این افراد گفت: "اینک دوست و دشمن خود را می شناسیم و می دانیم که اسرائیل دشمن نیست."

این گزارش در پایان از پدیده موسوم به دیوار دوستی در مرز سوریه با هدف ایجاد روابط حسنه با گروه های مسلح و کمک به آنها در مقابل اجتناب این گروه ها از اقدامات تحریک آمیز مرزی و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی سخن به میان آورده است.

پربیننده ترین خبرها