عضو حقوق بشر بحرین خبر داد:

تبعیض مذهبی در اداره‌ها و مؤسسات دولتی بحرین

تبعیض مذهبی در اداره‌ها و مؤسسات دولتی بحرین
سه شنبه 29 بهمن 1392 - 12:54

رئیس اداره آزادی های دینی در سازمان نظارتی حقوق بشر بحرین از نهادینه شدن تبعیض مذهبی در مؤسسات و ادارات دولتی و بروز رفتار هماهنگ در این خصوص در بعضی ادارات دولتی خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، شیخ "میثم السلمان" در نشستی تحت عنوان "پیامدهای نهادینه و سیاسی شدن تبعیض مذهبی در بحرین" در مقر جمعیت وفاق گفت: نهادینه شدن تبعیض میان پیروان یک مذهب خاص با ادعای حکومت درباره احترام به اصول حقوق بشر تناقض دارد، زیرا تبعیض میان افراد براساس مذهب، یک رفتار فاشیستی است که با قوانین بین الملل و بیانیه جهانی حقوق بشر در تضاد است.
رئیس اداره آزادی های دینی در سازمان نظارتی حقوق بشر بحرین افزود: در هر کشوری که تبعیض مذهبی باشد احترام به حقوق بشر محقق نخواهد شد زیرا تبعیض موجب تضعیف احساس همبستگی و برابری در حقوق، وظایف، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون می شود.
وی اظهار داشت: با نهادینه شدن تبعیض و رسمیت یافتن آن، نفرت گسترش می یابد و در نتیجه محیط مناسب برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آزادی های فردی و عمومی از بین می رود.
سلمان در ادامه بیان کرد: تبعیض مذهبی مغایر یکی از مهمترین اصول حقوق بشر است که تصریح می کند، انسانها آزاد آفریده شده اند و در حقوق و کرامت انسانی مساوی هستند؛ همچنین با این اصل که تنوع فرهنگی، مذهبی و قومیتی منبع تولید ثروت، پیشرفت و رفاه برای جوامع بشری و کشورها خواهد بود، هم تناقض دارد.
رئیس اداره آزادی های دینی در سازمان نظارتی حقوق بشر بحرین اظهار داشت: کشورهایی که از حربه تبعیض و محروم کردن گروهی از حقوق شان استفاده می کنند، این کار را نه به صورت اعلام شده بلکه به شیوه های پنهان و برای ضعیف نگه داشتن یک گروه خاص از جامعه انجام می دهند.
وی افزود: تبعیض مذهبی در بحرین یک رفتار شخصی نیست که از مسئولان برخی ادارات رسمی سر بزند بلکه یک سیاست رسمی و اعلام نشده است که نوع رفتار با شهروندان را بر اساس گرایش مذهبی آنان مشخص می کند، و بدین ترتیب حکومت در تضعیف هویت ملی جامعه دست دارد.
سلمان تاکید کرد که نهادینه شدن تبعیض مذهبی در بحرین، و اجرای آن در ادارات رسمی مانند وزارت دفاع، کشور، دادگستری، امور اسلامی و بسیاری دیگر از ادارات تصویر واضحی از ریشه های تبعیض در رژیم آل خلیفه را در اختیار جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و ناظران حقوق بشر قرار خواهد داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها