راه حل روسیه و غرب برای اوکراین چگونه خواهد بود؟

راه حل روسیه و غرب برای اوکراین چگونه خواهد بود؟
دوشنبه 26 اسفند 1392 - 15:20

مسئول روابط خارجی حزب "بیت العربی" در اوکراین پیش بینی کرد که روسیه و غرب در رابطه با بحران اوکراین به یک راه حل میانه دست یابند.

"سعید سلام" روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: در رابطه با نحوه برخورد اوکراین با نتیجه همه پرسی در شبه جزیره کریمه سه سناریو وجود دارد. نخست گزینه رویارویی نظامی با روسیه است که کاملا بعید به نظر می رسد.

وی افزود: سناریوی دوم پذیرفتن نتیجه همه پرسی و فراموش کردن شبه جزیره کریمه و متمرکز شدن بر پروژه های داخلی و تغییرات سیاسی و اقتصادی به منظور دستیابی به کمک های اروپا است.

سعید سلام درباره سناریوی سوم اظهار داشت: سومین سناریو که احتمال آن بیشتر می باشد، این است که اوکراین از یک سو نتیجه این همه پرسی و مشروعیت آن را به رسمیت نشناسد، و با شبه جزیره کریمه به عنوان اینکه هنوز بخشی از اوکراین است، برخورد کند؛ و از سوی دیگر، با غرب به منظور به رسمیت نشناختن نتیجه همه پرسی و کمک گرفتن همکاری کند و به تغییرات سیاسی و اقتصادی برای بهبود شرایط معیشتی در اوکراین ادامه دهد.

سعید سلام تأکید کرد: در روزهای اخیر نشانه هایی برای حل کامل بحران کریمه و اوکراین از طریق افزایش اختیارات مناطق شرقی و عموم اوکراین مشاهده شده است، و افزایش این اختیارات ممکن است تا سطح فدرالیسم، اصلاح قانون اساسی و اعلام اوکراین به عنوان یک کشور فدرال برسد.

مسئول روابط خارجی حزب "بیت العربی" در اوکراین تأکید کرد: همه پرسی در شبه جزیره کریمه با بحران مشروعیت مواجه است؛ زیرا این کار قانون اساسی اوکراین و قانون اساسی این شبه جزیره را نقض می کند؛ در قانون اساسی اوکراین آمده است که هرگونه همه پرسی باید در سطح کل این کشور برگزار شود و نه در یک منطقه.

سعید سلام تصریح کرد: البته هم اکنون در اوکراین هرج و مرج و بی قانونی حاکم شده است؛ دولت فعلی هم با نقض قانون اساسی رئیس جمهور را برکنار کرده و به قدرت رسیده است؛ این امر باعث شده تا مقامات شبه جزیره کریمه دولت کنونی و تصمیمات آن را به رسمیت نشناسند.   

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، دیروز نیز دولت و پارلمان اوکراین، پارلمان و دولت محلی شبه جزیره کریمه را منحل کردند و این امر هرج و مرج و بی قانونی به شمار می رود.  

سعید سلام، تلاش روسیه برای الحاق کریمه به خاک خود را بعید دانست و گفت: این کار پیامدهای زیادی به همراه دارد؛ این احتمال وجود دارد که روسیه و غرب به راه حل میانه ای دست یابند تا هم منافع روسیه در اوکراین حفظ شود، و هم کریمه بخشی از اوکراین باقی بماند.

-16-22:48

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها