طرح‌های باورنکردنی روي برگ درختان

طرح‌های باورنکردنی روي برگ درختان
چهارشنبه 6 فروردين 1393 - 18:43

العالم - طراحی های زیر، کار هنرمند اسپانیایی "لورنزو مانوئل" است که ابتدا کارش را با نقاشی رنگ روغن به روش سنتی شروع کرد.

در سال 2008 لورنزو یک کرم ابریشم را درحال خوردن یک برگ دید و ایده برش و طراحی برگ از همانجا به ذهن او آمد.

او روش های مختلفی را برای برش و طراحی هنرمندانه برگها ابداع کرده است. وی با تیغ جراحی آنها را برش داده و برای جدا کردن قسمت های طراحی شده و شکل دادن ظریف آنها از وسایل دندانپزشکی استفاده می کند.

تصاویر بیشتر

طرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختانطرح‌های باورنکردنی روي برگ درختان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها