"جنگ نسل ها" رژیم سعودی را به کجا می برد؟

جمعه 8 فروردين 1393 - 08:18

گزارش های اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد که "جنگ نسل ها"، رژیم سعودی را با خطر فروپاشی و افزایش التهاب و ناآرامی داخلی روبرو خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، برخی منابع بسیار آگاه به نقل از گزارش های اطلاعاتی آمریکا تاکید کردند: جنگ نسل ها در آل سعود ممکن است باعث فروپاشی رژیم سعودی شود و دولت آمریکا از اوضاع عربستان نگران است.

این منابع در گفت و گو با هفته نامه المنار چاپ فلسطین افزودند: محمد بن نایف مرد اول حکومت سعودی از حمایت آمریکا برای جلوگیری از بروز جنگ در بین نسل آل سعود برخوردار است.

این گزارش های اطلاعاتی هشدار می دهند که هرگونه شراره ای درعربستان باعث شعله ور شدن دهها کانون بحرانی خواهد شد که می تواند در هرلحظه ای حالت انفجاری به خود بگیرد.

براساس این گزارشهای اطلاعاتی، التهاب و نارضایتی در بین محافل مردمی در عربستان به حد و سطح بی سابقه ای رسیده است. عربستان از چندین سال پیش با معضلات بیکاری، فقر، بی عدالتی و فساد گسترده اداری و مالی دست و پنجه نرم می کند که نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته است.

شاهزادگان سعودی بر سر کسب قدرت با یکدیگر در کشمکش و رقابت شدیدی هستند که برخی از این رقابت ها و اختلافات رسانه ای شده است. دستگاه آل سعود در ماههای اخیر شاهد جابجایی مهره ها با توجه به کهولت سن شاه سعودی و شکست رژیم سعودی در مدیریت پرونده های سیاست خارجی عربستان بویژه درقبال بحران سوریه بوده است.

 

پربیننده ترین خبرها