افغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکس

افغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکس
چهارشنبه 13 فروردين 1393 - 17:52

حدود 12 میلیون شهروند افغان، تا سه روز دیگر (پنجم آوریل) در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند.

تصاویر بیشتر

افغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکسافغانستان؛ 3روز تا انتخاب رئیس جمهور + مجموعه عکس
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها