کمک جمعیتهای خیریه به فقرای صهیونیست !

کمک جمعیتهای خیریه به فقرای صهیونیست !
دوشنبه 25 فروردين 1393 - 14:51

بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی، زندگی را برای قشرهای ضعیف شهرک نشینان به اندازه‌ای سخت کرده است که صندوق دوستی مسیحیان نیکوکار انجیلی به یاری آنان شتافته است.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری العالم، گزارشگر کانال 10 رژیم صهیونیستی گفت: "قشرهای ضعیف جامعه برای دریافت سهمیه مواد غذایی ساعتها صف ایستادند."

وی افزود: "اگر اسرائیل در سال 2011 مسئولیت توزیع مواد غذایی را برعهده می گرفت، شهروندان امروز به این شکل تحقیر نمی شدند."
گزارشگر کانال 10 رژیم اشغالگر خاطرنشان کرد: "گزارش بازرس کابینه حاکی است، یک سوم افرادی که از سهمیه موادغذایی استفاده می کنند، کودکان هستند که فاقد امنیت غذایی هستند. نظرسنجیها نشان می دهد نیمی از خانواده های کم درآمد قادر نیستند مواد غذایی اساسی و مورد نیاز خود را تامین کنند."
یکی از شهرک نشینان صهیونیست که ساعتها در صف دریافت کمکهای غذایی ایستاده بود، به گزارشگر کانال 10 رژیم صهیونیستی گفت: "شش فرزند دارم و از همسرم جدا شدم و هزینه های سنگین آب و برق و مالیات ساختمان را باید بپردازم."
گزارشگر کانال 10 رژیم صهیونیستی ادامه داد: "در پی کوتاهی های مسئولان در حمایت از قشرهای ضعیف، سفارت مسیحی متولی توزیع سهمیه غذایی به این خانوداه ها شده است. این سهمیه از طریق کمکهای مالی صندوق دوستی مسیحیان نیکوکار انجیلی توزیع می شود."
این گزارشگر خاطرنشان کرد: "بازرس می گوید برخی از کارکنان این صندوق از درآمد خود به خانواده هایی که به مدت یک سال تنها خوراکشان کاهو و سیب زمینی است، کمک می کنند."

پربیننده ترین خبرها