ویدیو؛ گزارش زندۀ العالم از شهر آزادشده صرخه

دوشنبه 25 فروردين 1393 - 19:54

دمشق، العالم - نیروهای ارتش سوریه پس ازدرگیری های شدید با عناصر جبهه النصره در شهر صرخه و شرق معلولا که فرار شمار زیادی از عناصر مسلح به سمت جبعدین و جیرود را در پی داشت، کنترل بلندی های غربی منطقه معلولا را در دست گرفتند وپیشروی به سمت منطقه جبعدین را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار العالم از سوریه، عناصر مسلح با بیش از50 دستگاه خودرو از منطقه الصرخه به سمت جرود عرسال و حوش العرب که درگیری ها اکنون درآن جریان دارد، فرار کردند.

براساس این گزارش، ترس و نگرانی گروه های مسلح درمنطقه القلمون را فرا گرفته و آن ها تلاش می کنند تا به طور گروهی از این منطقه فرار کنند.

خبرنگار العالم در سوریه تاکید کرد که نیروهای ارتش این کشور، دیرمارتقلا و دیرالقدیسین واقع درکنارهتل السفیر در معلولا و نیز منطقه الغربی را از عناصر مسلح بازپس گرفتند.

پیشروی نیروهای ارتش سوریه از غرب منطقه الصرخه به سمت شمال معلولا و پاکسازی بلندی های شمالی این منطقه از حضور گروه های مسلح، از موفقیت های جدید ارتش سوریه است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها