رواج اعتیاد به مخدرهای دیجیتال در عربستان!

رواج اعتیاد به مخدرهای دیجیتال در عربستان!
جمعه 28 آذر 1393 - 11:09

العالم - یک منبع قضایی عربستانی، مجازات اعتیاد به مخدرهای دیجیتال را با مجازات اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی یکسان دانست و شلاق زدن معتادان به مخدرهای دیجیتال را خواستار شد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این منبع قضایی عربستانی تاکید کرد: علت تعیین مجازات برای استفاده و فروش مواد مخدر، آن است که این مواد، عقل را زایل می کند و انسان را از حالت طبیعی انسان بودن، خارج می کند و قدرت کنترل رفتار را از او می گیرد و با توجه به این که این مساله برای خود شخص و جامعه خطرناک است، قانونگذاری با تعیین مجازات، جلوی اعتیاد به آن را می گیرد.

وی تاکید کرد: دادگاه های شرعی تاکنون به چنین پرونده ای برخورد نکرده اند، اما ضروری است که برای این پدیده هم مجازات مشابه اعتیاد به مواد مخدر در نظر گرفته شود.

گفتنی است که اخیرا، رسانه ها و پایگاه های ارتباط اجتماعی، از راوج مخدرهای دیجیتال خبر دادند. این نوع مخدرها، عبارت از بخش هایی از موسیقی هستند که از طریق اینترنت دانلود می شوند و در شنونده، نوعی نشئگی ایجاد می کند که پس از تمام شدن ِ آن، شنونده به حد هذیان گویی می رسد.

"حمود بن فرحان الخالدی" وکیل و حقوقدان عربستانی، با تاکید بر خطرناک بودن اعتیاد به مخدرهای دیجیتال، آن را در ردیف مواد مخدری نظیر هروئین و کوکایین دانست، زیرا همان تاثیر روانگردانی را در مصرف کننده به جا می گذارند.

الخالدی، فیلتر کردن سایت هایی که این نوع مخدرهای الکترونیکی را تبلیغ می کنند، خواستار شد و تعیین مجازات برای استفاده از این نوع مخدرها را خواستار شد.

26

پربیننده ترین خبرها