تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلی

تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلی
سه شنبه 19 اسفند 1393 - 20:30

فوران گدازه های مذاب از دهانه آتشفشان "ویلاریکا" در جنوب شیلی، حدود 4 هزار نفر از ساکنان محلی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است.

تصاویر بیشتر

تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلیتصاویر دیدنی از فوران آتشفشان در شیلی
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها