اسیرفلسطینی این گونه اسراییل راشکست داد+فیلم

چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 22:48

رام الله (العالم)- مسوول امور اسرای فلسطینی صدور حکم آزادی محمد علان اسیر فلسطینی دربند زندان رژیم اسراییل را عقب نشینی مقام های صهیونیست از مواضعشان در برابر این اسیر فلسیطینی و پیروزی این اسیر بعد از اعتصاب غذای 66 روزه توصیف کرد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبری العالم از فلسطین اشغالی،"عیسی قراقع" مسئول امور اسرای فلسطینی با اشاره به این که محمد علان اسیر فلسطینی، حکم صادره از سوی دادگاه عالی اسرئیل برای آزادی خود را در نوامبر آینده نپذیرفته است، این حکم را مصداق عقب نشینی مقام های صهیونیست در برابر این اسیر زندانی و دلیل پیروزی محمد علان بعد از اعتصاب غذای 66 روز قلمداد کرد.

وی به خبرنگار العالم گفت: به عقیده ما مقام های صهیونیست در این زمینه عقب نشینی کرده اند و در عمل محمد علان که بر پایان بازداشت اداری خود اصرارداشت، به خواسته اش رسید، درحالی که رژیم اسرائیل اصرار داشت وی را به خارج از فلسطین اشغالی تبعید کند و حتی صهیونیست ها می خواستند محمد علان قربانی شود تا اعتصاب دیگری صورت نگیرد.

خاطرنشان می شود که به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت محمد علان و وخامت حال وی وکلای فلسطینی در دادگاه اسرائیل برای آزادی فوری او بسیار تلاش کردند و پزشکان اسرائیلی نیز تاکید کردند که وضعیت جسمی وی بسیار وخیم است و تصمیم گیری جدی درباره او ضروری است.

حسین شبانه رئیس وکلای فلسطینی به خبرنگار العالم گفت: از همه سازمان های بین المللی و عربی ذی ربط می خواهیم به حمایت از مساله عادلانه "اسرای فلسطینی" بپردازند و برای آزادی همه اسرای فلسطینی از زندان های اسرائیل تلاش کنند.

"فارس الصرفندی" خبرنگار العالم در فلسطین اشغالی با اشاره به این که علان با اعتصاب غذای طولانی مدت، رژیم اشغالگر قدس و جامعه بین الملل را به حاشیه راند، گفت: وقتی سازمان های بین المللی در حمایت از مساله ای عادلانه عاجزند...وقتی جامعه مدنی نمی تواند موضعی انسانی و وجدانی اتخاذ کند، پس ابتکار عمل را خود به دست گیر و مصداق عملی این ضرب المثل معروف باش که: "کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من".

پربیننده ترین خبرها