بحران زباله در لبنان؛ چه کسی مقصر است؟

سه شنبه 3 شهريور 1394 - 22:10

بیروت، العالم ـ نخست وزیر لبنان، برپایی نشستی فوق العاده برای بررسی پرونده انباشت زباله‌ها را خواستار شد و معترضان به بحران زباله نیز تظاهرات خود را به روز دیگری در همین هفته موکول کردند.

به گزارش خبرنگار شبکه العالم از بیروت، پس از گذشت دو روز از تظاهرات در مرکز بیروت که 70 مجروح برجای گذاشت، معترضان تاکید کردند که این تحرکات پیش از تحقق تمام خواسته هایشان متوقف نخواهد شد.

در همین حال به نظر می رسد که نیروهای امنیتی در اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری از وقوع هرگونه درگیری دیگری، در محل حاضر شده اند و مقر دولت خود را در میان دیوارهای بتنی محصور کرد.

یکی از شهروندان به خبرنگار العالم گفت: این دیوارهای بتنی همانند کسی است که از واقعیت و حقیقت می گریزد و میان خود و حقیقت، مانعی ایجاد می کند. پول دولت صرف یک امر بیهوده شده است. جنایتکار را می توان بازداشت کرد، اما این امر نمی تواند شهروندان را از تظاهرات و اظهار دیدگاه خود باز دارد.

از سوی دیگر، نظام سیاسی که از این بی نظمی و هرج و مرج تحت نام نیازهای حیاتی آسیب دیده است، برداشت خود را از این مساله اعلام کرده است. تحصن و اعتراضات از کنترل برگزارکنندگان خارج شده و برخی طرفهای سیاسی از این حوادث به نفع خود سوء استفاده کرده اند.

نهاد مشنوق وزیر کشور لبنان گفت: نحوه تظاهرات و شدت آن فقط می تواند پایانی پرتنش داشته باشد. برخی طرفهای سیاسی "که همگی آنها را می شناسید"، در تشویق مردم برای آمدن به خیابانها نقش داشتند.

اما برگزار کنندگان تظاهرات دیدگاه متفاوتی داشتند؛ تحرکات آنها از هرگونه طائفی گری به دور بود و مسئولیت دستکاری آن را به عهده نظام دانستند.

مروان معلوف یکی از برگزارکنندگان تظاهرات گفت: نیروهای امنیتی به جای آنکه برای حفظ سلامت تظاهرکنندگان تلاش کنند، خود تظاهرکنندگان را هدف قرار می دادند.

برداشت ها از این اوضاع متفاوت است و به نظر می رسد که نیازهای حیاتی در لبنان ظاهرا مجاز است، اما اینکه رسیدگی به نیازهای ضروری به یک درخواست سیاسی بدل شود، یک خط قرمز است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها