خودکشی گاو برای فرار از قربانی شدن!

جمعه 3 مهر 1394 - 22:35

العالم - گاو چند صد کیلویی که برای فرار از قربانی شدن به پشت بام ساختمانی رفته بود ، با پریدن از طبقه سوم خود را به کشتن داد و صاحب پاکستانی خود را حسرت به دل گذاشت.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها