تابلو یی در راه بامیان و کابل

تابلو یی  در راه بامیان و کابل
سه شنبه 14 مهر 1394 - 18:31

تابلوی تبلیغات ترمیم اسلحه دریکی از معازهای کابل بین بامیان و کابل

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها