"سران مرتجع عرب دست از سر ما بردارند"

پنج‌شنبه 16 مهر 1394 - 13:10

نمایندۀ عرب پارلمان رژیم صهیونیستی، از سران مرتجع عرب خواست که دست از سر فلسطینی‌ها بردارند و در روند مبارزه تاریخی آنان اخلال ایجاد نکنند.

به گزارش پایگاه خبری العالم به نقل از رأی الیوم محمد برکه، عضو کنست رژیم صهیونیستی و از سران فلسطینی اراضی 48، در سمیناری که در امان پایتخت اردن برگزار شد، "ارتجاع عرب" را که همچنان در حق عربها در بخش تاریخی فلسطین تردید دارند و یا ملاحظاتی با مضمون عادی‌سازی روابط را مطرح می کنند، مورد حمله قرار داد.

تأکید کرد که این بخش مهم از آرمان فلسطین دیگر مثل سابق در اختیارشان نیست.

وی فاش کرد که برخی کشورها و شخصیتهای مرتجع عرب همچنان می کوشند در میان فلسطینیهای 1948 به بهانه طرحها یا مؤسسات گوناگون خود اعمال نفوذ کنند.

برکه که در سمیناری در امان صحبت می کرد خطاب به این عربهای مرتجع گفت: "مطمئن باشید ما حالمان خوب است و سرگرم نبرد تاریخی خودمان هستیم. لطفا از مبارزات ما بهره برداری نکنید".

وی سپس خطاب به برخی نظامهای مرتجع عرب گفت: "دست از سر ما بردارید". وی در ضمن اعتراف کرد که برخی رهبران و شخصیتهای عرب در بخش تاریخی فلسطین از وظایف خود شانه خالی کرده و درگیر اولویتهای خود شده اند.

پربیننده ترین خبرها