فتوای خاخام های صهیونیست برای کشتن فلسطینی ها

فتوای خاخام های صهیونیست برای کشتن فلسطینی ها
چهارشنبه 22 مهر 1394 - 22:28

العالم - خاخام های صهیونیست برای کشتن فلسطینی های که علیه اشغالگران قدس و خانه و کاشانه خودشان عملیات انجام می دهند، فتوا صادر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل ازپایگاه صهیونیستی "واللا"، خاخام های صهیونیست فتواهایی صادرکردند که به موجب آن، کشتن فلسطینی هایی که عملیات ضد صهیونیستی انجام می دهند، یک فریضه دینی معرفی شده است.

خاخام های صهیونیست که به داشتن مواضع افراطی و نژادپرستانه ضد عرب ها معروف هستند، درپاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با فلسطینی های عملیات پس از بازداشت آن ها، این فتواها را صادر کردند.

" بن تسیون موتسافی " خاخام صهیونیست در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا جایزاست که عامل فلسطینی عملیات را کتک بزنم یا به وی تیراندازی کنم تا بمیرد یا اینکه چنین اقدام هایی بعد از بازداشت او ممنوع است؟

موتسافي در پاسخ به این سوال در پایگاه اینترنتی خود نوشت که این اقدام نه تنها خوشایند است، بلکه فریضه ای دینی است و باید آنقدرسرعامل عملیات را به زمین کوبید تا جانش را از دست دهد.

موتسافی در واکنشی خشمناک به پاسخ خاخام دیگری به نام " داوید استاف " که گفته بود آسیب زدن به عامل عملیات بعد از مجروح کردن وی یا زمانی که خطری از ناحیه او احساس نمی شود، ممنوع است، گفت " به سخنان استاف گوش نکنید، زیرا کسی که به افراد سنگ دل رحم می کند، درنهایت بر دوستان سنگ دل می شود".

" شوئیل الیاهو" خاخام شهر"صفد" در اراضی اشغالی که به نژادپرستی و مخالفت با اجاره دادن یا فروش منازل به عرب ها معروف است، هم خواهان محاکمه آن دسته از نیروهای پلیس و نظامیان اسرائیلی شد که فلسطینی های عامل عملیات را زنده نگه می دارند.

الیاهو درصفحه فیس بوک خود نوشت که زنده ماندن یک فرد خرابکار بعد از اجرای عملیات، ممنوع است، زیرا درصورتیکه وی زنده بماند، این نگرانی وجود دارد که آزاد شود و افرادی دیگر را به قتل برساند.

پربیننده ترین خبرها