حزب الله انفجارهای بروکسل را محکوم کرد

حزب الله انفجارهای بروکسل را محکوم کرد
سه شنبه 3 فروردين 1395 - 18:09

حزب الله لبنان در بیانیه مهمی انفجارهای تروریستی سه شنبه در پایتخت بلژیک را محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری العالم حزب الله در بیانیه ای انفجارهای تروریستی امروز در بروکسل را محکوم کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

"حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن انفجارهای تروریستی بروکسل پایتخت بلژیک که باعث ایجاد ترس، ویرانی و مرگ شهروندان بی دفاع شد و تعداد زیادی قربانی در پی داشت، با همۀ اشخاص بی گناه و مخصوصا بلژیک و مردمش در این مصیبت سخت ابراز همدردی می کند.

به نظر ما این انفجارها نشانگر رشد خطر گروههای تروریستی و تکفیری است که هیچ جای دنیا از شرّ و جنایات آنها در امان نیست و علت این امر، کینه توزی تروریست ها نسبت به بشریت و برخورداری از افکار ددمنشانه ای است که برای زندگی و کرامت انسانها ارزشی قائل نیست.

مسؤولیت این جنایات که هر روز در یک گوشه از دنیا رخ می دهد به عهدۀ تروریست های تکفیری و حامیان مالی و عقیدتی آنان در منطقه است و وقوع آن یک بار دیگر خطر این گروههای تروریستی را گوشزد و یادآوری می کند آتشی که امروز اروپا و همۀ دنیا در آن می سوزند همان آتشی است که برخی سازمان ها در سوریه و سایر کشورهای منطقه افکنده اند.

باعث تأسف شدید است که همۀ دنیا منبع این خطر و حامیان مالی آن را شناخته اند و با وجود این قدرت های بزرگ همچنان به حمایت از کشورهای حامی تروریسم و صادرکنندۀ آن ادامه می دهند.

مبارزه با تروریسم مستلزم شجاعت، جدیت و همکاری کامل منطقه ای و بین المللی و نیز سیاست های واضح و شفاف است تا بر اساس آن بتوان از حمایت و تغذیۀ مالی ترویست ها توسط کشورها و گروههای خاص جلوگیری کرد و باید دانست که سکوت در برابر این موضوع خطای بزرگی است که به مرگ، کشتار و ویرانی های بیشتر خواهد انجامید."

7- 202

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها