وعدۀ "سر خرمن" به زنان عربستان برای رانندگی!

وعدۀ
شنبه 4 ارديبهشت 1395 - 13:57

جانشینِ ولیعهد سعودی، پیش بینی کرد که به زودی پادشاه این کشور مجوز رانندگی زنان را صادر کند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "محمد بن سلمان" در گفت وگو با روزنامه آمریکاییِ "بلومبرگ" دربارۀ حق رانندگی زنان در عربستان گفت: زنانِ آمریکایی برای به دست آوردنِ حق رأی ناچار شدند مدت ها صبر کنند. به همین سبب ما نیز وقت لازم نیاز داریم.

این اظهارات محمد بن سلمان، واکنش های متفاوتی را در میان افکار عمومی عربستان سبب شد؛ برخی "مجوز رانندگیِ زنان در عربستان را گامی در مسیرِ درست" ارزیابی کرده و آن را "مکملِ تصمیمات کلانِ دیگر نظیر کاهش اختیارات کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکر" دانستند.

اما برخی دیگر، صدور مجوز رانندگی زنان، همزمان با کاهش صلاحیت ها و اختیارات کمیته امر به معروف و نهی از منکر را عامل بروز مشکلاتِ متعدد جدیدی در جامعه سعودی دانستند.

"جمال خاشقجی" نویسنده سعودی نیز در تأیید اظهارات محمد بن سلمان در گفت وگو با بلومبرگ قلم زد و سخن جانشین ولیعهد را تکرار کرد و نوشت: اگر در زمان پیامبر، زنان، اجازه داشتند سوار شتر شوند، در زمان معاصر نیز باید اجازۀ خودرو سواری به زنان داده شود، زیرا خودروها، شترهای عصر مدرن هستند.

یکی از فعالان اجتماعی سعودی به نام خالد العثمان نیز سامان دهی به عملکرد کمیته امر به معروف و نهی از منکر را مقدمه ای برای صدور مجوز رانندگی زنان ارزیابی کرد و گفت: فکر می کنم پیش از صدور مجوزِ رانندگی زنان، قوانینی برای مقابله با آزار زنان و همچنین سامان دهی به مسائل راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

حق رانندگی زنان و احتمال اعطای این مجوز به آنان در عربستان در حالی مهم جلوه داده می شود که سایر حقوق زنان در این کشور پایمال شده است و حتی حق رأی و نامزدی در انتخابات که اخیرا به زنان عربستانی داده شد، در حد حقی تشریفاتی باقی ماند و خودِ زنانِ نامزد شده برای انتخابات نیز به این مساله گواهی دادند.

205-8

پربیننده ترین خبرها